Za izmjenu Člana 18. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH

​Već preko 20 godina aktualni Zakon o bibliotečkoj djelatnosti FBiH omogućava da se u bibliotekama zapošljavaju osobe koje nisu stekle nikakvo formalno obrazovanje iz bibliotečko-informacijskih znanosti, dok u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini postoje tri studija bibliotekarstva, od toga dva u Federaciji BiH, a jedan u Republici Srpskoj. Na njima studenti stiču kompetencije za obavljanje najsloženih bibliotečko-informacijskih poslova, ali Član 18. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH stavlja ih u nepovoljan položaj ne dajući im nikakvu prednost prilikom zapošljavanja, odnosno izjednačava ih sa bilo kojom drugom osobom koja ima završeni VII stepen stručne spreme i položen stručni ispit iz bibliotekarstva.

To doprinosi da se već decenijama u bibliotekama u Federaciji BiH zapošljavaju nekompetentne osobe, dok se oni koji su kroz formalno obrazovanje stekli i stiču kompetencije za obavljanje poslova bibiliotekara, vode ili će se voditi u evidencijama nezaposlenih. Time ne samo da se diskriminiraju bibliotečko-informacijski stručnjaci i obezvrijeđuje naša struka, već se ovakvim zakonskim riješenjem biblioteke kao temeljne civilizacijske ustanove i ustanove od posebne važnosti za svako demokratstko društvo, onemogućavaju da ispunjavaju svoju misiju, pruže korisnicima kvalitetnu uslugu i idu u korak sa savremenim tokovima u bibliotečko-informacijskoj djelatnosti. Posljedice ovakvog zakonskog riješenja jesu nesagledive i dugotrajne, ne samo po samu bibliotečko-informacijsku struku, već i po cjelokupno društvo.

Cijeneći važnost i značaj bibliotekarstva i biblioteka za svako savremeno demokratsko društvo, njihovu informacijsku, kulturnu, znanstvenu, obrazovnu i širu društvenu ulogu, te činjenicu da su biblioteke ustanove od posebne važnosti za Federaciju BiH, pozivamo Vas da potpisivanjem ove peticije podržite izmjenu Člana 18. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti FBiH, koja bi omogućila da se ubuduće na radna mjesta bibliotekara zapošljavaju isključivo diplomirani bibliotekari odnosno osobe koje su stekle formalne kompetencije za obavljanje poslova bibliotekara, što jeste preduslov za razvoj našeg društva, njegovu demokratizaciju i uključivanje u savremene civilizacijske tokove.

Zahvalni,
Diplomirani bibliotekari

https://www.facebook.com/groups/658174774252479/

 


Diplomirani bibliotekari    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Diplomirani bibliotekari preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook