Želim ukidanje plaćanja ispita u obnovi !

Ja sam autor i one prethodne peticije koja je bila na ovoj stranici a vezana je za ukidanje plaćanja naknade za ispite Ova peticija predata je onoj istoj Uniji koja danas najavljuje neke proteste da će praviti i oni su je "prihvatili".Međutim ta peticija je odbijena na Senatu iz jednog prostog razloga jer je Unija studenata bez svog pečata predala tu peticiju u pisarnicu Univerziteta/Rektorata i Senat ju je odbio kao akt koji nije dosao preko legitimnog predstavnika.Iskreno ja Uniji ne vjerujem više ništa ,pa Vas sve pozivam da potpišete ovu peticiju i da je u slučaju tih protesta uvrstimo u zahtjeve koje Unija predloži.Protesta će  biti al malo sutra ,Unija nas sve vuče za nos i pravi budale od nas.Zbog toga vas molim da pristupimo potpisivanju ove peticije online i da sastavimo listu zahtjeva koje imamo ,te istu proslijedimo Rektoratu i medijima ,a kopiju i Uniji pa ako žele neka podrže.Molim Vas sve koji trenutno plaćate ove ispite i one koji ne plaćaju a danas sutra bi im se moglo desiti da počnu ,potpišite ovu peticiju.


Student Pravnog fakulteta    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Student Pravnog fakulteta to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook