KORAK ZA POMOĆ MIGRANTIMA!

Učenici/e sekcije Civitas Srednje medicinske škole Sarajevo su u sklopu nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava i praktičnog dijela predmeta "Projekt građanin" pokrenuli peticiju radi rješavanja migrantske krize.

Analizirajući problem migrantske krize učenici/e Srednje medicinske škole Sarajevo došli su do različitih saznanja o migrantima, o načinu života koji žive ovi nedužni ljudi te o njihovoj nesretnoj sudbini.

Također, su saznali da vlasti tj. nadležni nemaju plan, ni moguće rješenje za migrantsku krizu, koja je najaktuelnija tema u periodu 2018-2020 godine. 

Učenici su došli do zaključka da je potrebno formiranje, odnosno otvaranje migrantskog centra na nivou napuštenih objekata u Kantonu Sarajevo. Ostvarivanjem pomenutog plana akcije bismo bili u mogućnosti ostvariti bolje i sigurnije uslove za migrante.

Činjenica je da Bosna i Hercegovina ne ispunjava svoju ulogu propisanu zakonima koje je sama donijela ( Zakon o Azilu i Zakon o strancima). U situacijama u kojim rješava pitanja zahtjeva za Azil, ostaje upitno na koji će način riješiti problem stranih državljana, kad Bosna i Hercegovina nema sporazume o readmisiji sa državama migranata.  Iako, Zakonom o Azilu i strancima, stranci dobijaju pravo na hranu, smještaj, zdravstveno osiguranje te školu. Međutim, Bosna i Hercegovina ne ispunjava PRAVA na koja stranci tj. migranti imaju 100% pravo.

Primarni cilj je efikasan nadzor nad imigracijskim kretanjima uz osiguranje svih zagarantovanih ljudskih prava i sloboda osoba koje su izbjegle u Bosnu i Hercegovinu.

Veoma je važno naglasiti, da se i javnost treba informisati o novim mjerama.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo i nadamo se da ćete podržati našu peticiju.

S poštovanjem, 

SEKCIJA CIVITAS.

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Nejira Pitić to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook