Peticija_PTF

Poštovani,

dolje potpisani, prijavljujemo portira koji je uposlenik Mašinskog fakulteta u Zenici, koji obnaša svoju dužnost u zgradi Mašinskog fakulteta. Prijavom i podnošenjem ove peticije, sa kojom ćemo se obratiti na više lokacija, želimo da prijavimo dugogodišnje probleme sa kojima se susrećemo. Dolje potpisani studenti su svjesni da će biti pozvani na sastanak koji će se održati nakon podnošenja peticije i pomno ćemo pratiti razvoj situacije te, ako se ne uvaži naša žalba, podnijet ćemo prijavu višim organima uprave Univerziteta u Zenici, a po potrebi ćemo se obratiti i medijima.

Portir o kome je riječ je LESKOVČANIN SAUDIN. Gospodin Leskovčanin se ne ponaša profesionalno te njegovo ponašanje ne odgovara njegovoj radnoj poziciji u javnoj instituciji ovog karaktera. Ono što podrazumijevamo pod neprofesionalnim ponašanjem je: povišenje tona na studente, diskriminacija na religijskoj osnovi, nepoštivanje prava studenata te omalovažavanje uposlenika ove ustanove.

Nadamo se da će ova peticija biti uvažena te da nećemo biti primorani da kontaktiramo više nivoe uprave.