Prijedlog SDP BiH da ne prihvati rezultate Općih izbora 2018. godine!

Predsjedniku SDP BiH

Predsjedništvu SDP BiH

Članovima/članicama Glavnog odbora SDP BiH  

 

Poštovani drugovi i drugarice,  

Obraćamo vam se kao članovi i članice naše Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine zabrinuti zbog činjenice da su tek okončan, Opći izbori 2018. godine opterećeni izuzetno teškim kvalifikacijama kada je u pitanju njihova regularnost. Dok koalicija „Pod lupom“ smatra da se izbori mogu ocijeniti tek kao „djelimično regularni“, naš član i aktuelni zastupnik u Federalnom parlamentu Aner Žuljević kada opisuje postupanje Centralne izborne komisije (CIK) koristi izraz „kriminal koji graniči sa državnim udarom“ ili, pak, „bezočna pljačka“ što je kvalifikacija koju koristimo u našem saopštenju od 25. oktobra u kojem najavljujemo podnošenje krivičnih prijava protiv članova CIK-a. I zaista, teško je koristiti neke blaže izraze ukoliko smo suočeni sa nepravilnostima poput kupovine glasova, zloupotrebe javnih resursa, vršenje pritiska na birače, te raznih manipulacija u procesu utvrđivanja rezultata (primjer nevažećih glasačkih listića za izbor članova Predsjedništva BiH, te neregularnosti u procesu glasanja poštom, itd.). CIK-ovom odlukom o ponovnom brojanju glasova na zanemarivom broju biračkih mjesta došlo je do promjene u čak tri mandata. Dva SDP-ova kandidata, Brdar Jugoslav i Lana Prlić, su nakon ponovnog brojanja dobili mandate zbog razlike u samo 27, odnosno 8 glasova, dok je kandidat HDZ 1990 Džaja Ante ostao bez mandata nakon što je ponovnim brojanjem utvrđeno da je imao 127 glasova manje. Ukoliko uzmemo u obzir ovu činjenicu, kao i činjenicu da je o dodjeli mandata odlučivalo nekoliko desetina glasova, postavlja se pitanje koliko je ovakvih slučajeva bilo i na drugim biračkim mjestima, te koliko su 'neznatne razlike' u broju glasova utjecale na ukupni rezultat kako političkih partija, tako i pojedinačnih kandidata?  

Imajući u vidu sve navedeno, predlažemo da organi SDP BiH, Glavni odbor i Predsjedništvo utvrde jasan politički stav o neprihvatanju izbornih rezultata i u skladu s tim jasan plan političke akcije, sve dok se ne istraže svi dokumentovani propusti izborne administracije i ne okončaju svi sudski i drugi postupci utvrđivanja odgovornosti protiv odgovornih za zloupotrebe i manipulacije u izbornom procesu. Ovo podrazumijeva i obavezu SDP BiH da oštro reaguje i sankcioniše vlastite članove za koje se utvrdi da su na bilo koji način bili sudionici protustatutarnog i protuzakonitog postupanja tokom Općih izbora 2018. godine.  Smatramo ovo ključnim preduvjetom za eventualno učešće SDP BiH u radu novih saziva zakonodavnih tijela na svim administrativnim nivoima  vlasti u Bosni i Hercegovini. U suprotnom, tj. bezuslovnim prihvatanjem mandata osvojenih u teško kompromitovanom izbornom procesu, vjerujemo da ćemo poslati pogrešnu poruku javnosti o našoj nevjerodostojnosti i spremnosti da po svaku cijenu učestvujemo u zakonodavnoj, a možda i izvršnoj vlasti, dok istovremeno toj istoj javnosti ukazujemo na izborne prevare i različite manipulacije izbornim procesom, koje, vjerovatno s pravom, pripisujemo vladajućim političkim strankama u BiH.    

Ozbiljnost izrečenih optužbi od SDP BiH na račun CIK-a i izborne administracije u cjelini, zahtijevaju istrajnost i dosljednost SDP BiH. Potrebno je partikularne interese Partije podrediti općem javnom interesu insistiranjem na razmatranju svih prigovora upućenih na izborni proces, kao i zahtjeva za ponovno brojanje glasova. Tek kad se otklone sve sumnje na regularnost izbornog proces SDP BiH može prihvatiti izborne rezultate. Ovo je nulti prioritet aktuelnog društveno – političkog trenutka, a SDP BiH mora preuzeti ulogu lidera progresivnih snaga našeg društva odlučnih u misiji zaštite demokratije i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini.  

Drugarski pozdrav,


Demir Mahmutćehajić    Kontaktirajte autora peticije

Facebook