Provođenje zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u Cazinu

Ovom peticijom mi građani općine Cazin zahtijevamo od općinskog vijeća Cazin:  

1. Da poduzme adekvatne mjere za sprovođenje zakona o zaštiti i dobrobiti životinja usvojenog na 42. sjednici predstavničkog doma održanoj 17. i 29. decembra 2008. godine, i na 25. sjednici doma naroda, održanoj 26. februara 2009. godine.  

2. Posebno zahtijevamo realizaciju tačaka iz člana 27. i člana 28. koji se odnose na zbrinjavanje i zaštitu napuštenih i izgubljenih životinja.  

3. Podsjećamo da je članom 30. zakona o zaštiti i dobrobiti životinja lokalna zajednica dužna organizovati financijska sredstva potrebna za realizaciju tog zakona i da kao nadležno pravno lice snosi sve posljedice koje su nastale neprovođenjem ovog zakona.  

4. Članom 43. tačka 3. navedenog zakona određeno je da su lokalne zajednice dužne najkasnije u roku od godine dana realizirati skloništa za životinje iz člana 28. odnosno za napuštene životinje a naš zahtjev se odnosi prvenstveno na napuštene pse koji ugrožavaju sigurnost građana.  

5. U slučaju da općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca ne počne s realizacijom gore navedenog zakona mi potpisnici peticije ćemo pokrenuti trajne proteste protiv općinske vlasti koja krši zakon i time ugrožava sigurnost građana naše općine. Ujedno ćemo u slučaju incidenata izazvanih nepoštivanjem tog zakona pravnim putem boriti se za zaštitu svojih građanskih prava koja ce biti upućena protiv nadležnog pravnog lica odnosno protiv općinske vlasti.

 

 

Facebook