STOP DJEČIJEM PROSJAČENJU U FBiH

Sekcija „CIVITAS“ Osnovna škola „Hrasno“ u okviru Projekta Građanin, ove godine izabrala je temu ZLOUPOTREBA DJECE ZA PROSJAČENJE.
Istražujući ovaj problem došli smo do poražavajućih podataka, koji govore o svakodnevnom kršenju dječijih prava.
Neka od tih prava su:
PRAVO NA IDENTITET
PRAVO NA DOM I PORODICU
PRAVO NA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I
PRAVO NA OBRAZOVANJE.
Prilikom posjete nadležnim institucijama i prilikom kontaktiranja ove djece saznali smo da su ova djeca često zlostavljanja na različite načine. Koriste se u trgovini ljudi, organa, pa čak i za dječiju prostituciju. Svi se slažu s tim da im ne treba davati novac, jer time podstičemo ovaj unosan biznis (djeca zarade od 50 do 100 KM za nekoga).
Ova mjera je dala značajne rezultate u brojnim Evropskim državama, kao što su: Norveška, Švedska, Austrija, Crna Gora i Slovenija.
Potpisivanjem ove peticije podstičemo građane da pokažu građansku zrelost i društvenu odgovornost.


Sekcija CIVITAS    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Fill the form below to sign this petition created by Sekcija CIVITAS. The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook