STOP DJEČIJEM PROSJAČENJU U FBiH

Sekcija „CIVITAS“ Osnovna škola „Hrasno“ u okviru Projekta Građanin, ove godine izabrala je temu ZLOUPOTREBA DJECE ZA PROSJAČENJE.
Istražujući ovaj problem došli smo do poražavajućih podataka, koji govore o svakodnevnom kršenju dječijih prava.
Neka od tih prava su:
PRAVO NA IDENTITET
PRAVO NA DOM I PORODICU
PRAVO NA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I
PRAVO NA OBRAZOVANJE.
Prilikom posjete nadležnim institucijama i prilikom kontaktiranja ove djece saznali smo da su ova djeca često zlostavljanja na različite načine. Koriste se u trgovini ljudi, organa, pa čak i za dječiju prostituciju. Svi se slažu s tim da im ne treba davati novac, jer time podstičemo ovaj unosan biznis (djeca zarade od 50 do 100 KM za nekoga).
Ova mjera je dala značajne rezultate u brojnim Evropskim državama, kao što su: Norveška, Švedska, Austrija, Crna Gora i Slovenija.
Potpisivanjem ove peticije podstičemo građane da pokažu građansku zrelost i društvenu odgovornost.


Sekcija CIVITAS    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Sekcija CIVITAS to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook