Testirati Rasima Ljajica na poligrafu o drogi i ubistvima

Hoćemo da Rasim Ljajić izađe na poligraf, kako ga je pozvao svjedok kriminala Ramović i da dokaže da nema nikakvu povezanost sa ubistvima, kodnapovanjima, orginozovanjem droge i kriminala u Sandžaku.

Potpišite ovu peticiju

Fill the form below to sign this petition created by Sandžak. The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook