Uvrštavanje 25. Novembra-Dana državnosti kao praznika u Brčko Dc.

U narednom periodu, tačnije 25. Novembra obilježavaju se 72. godine od Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, održanog u Mrkonjić Gradu.

Mi u forumu mladin SDP Brčko distrikta BiH smatramo da je 25. Novembar jedan od najvećih datuma u historiji moderne Bosne i Hercegovine. Ustanovljeni su principi koji vrijede i danas, a vjerujemo da će vrijediti i u budućnosti.

Ne vidimo i smatramo da ne treba izmišljati razloge da se taj praznik ne slavi u cijeloj BiH, a posebno u našem gradu.

Stoga Vas pozivamo da kao građani Bosne i Hercegovine, a posebno građani brčko distrikta BiH podžite ovu peticiju o promjeni Zakona za praznike Brčko distrikta BiH, i na taj način pomognete građanima ovog grada da sa ponosom obilježavaju najveći datum u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.

Forum mladih SDP BiH Brčko distrikta BiH


FOM SDP BiH Brčko    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize FOM SDP BiH Brčko to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook