Stop majorizaciji afrikata u BiH!!!


Gost

/ #1

2011-05-22 00:10

Ova peticija je dobro došla, da se osiguramo za svoje tastature ! Ne more više onako ! Bili smo moralno ugroženi. Hvala onom ko se sjetio da prvi ovo organizuje !Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook