Ugovori o specijalizaciji kao razlog masovnog odlaska ljekara iz BiH

Komentari

#13

Sistem specijalizacija u BiH je loše uređen. Ljekari uglavnom ne specijaliziraju ono što žele nego ono što moraju; drugi problem je upravo ovo vezivanje ljekara za ustanovu koja im daje specijalizaciju, uglavnom na period od 15 godina. I da, zbog ovakvih stvari jesam bila na korak odlaska iz BiH

Azra Hodzic-Kamber (Sarajevo, 2020-05-14)

#17

Ilegalno je potraživanje plate zaradjene tokom specijalizacije

Amila Husić (Sarajevo, 2020-05-14)

#78

Potpisujem da pomognem prijateljima

Haris Koštić (Sarajevo, 2020-05-14)

#80

Relativno nizak nivo kvaliteta edukacije, te činjenica da je tokom radnog dana rad koncipiran na način da specijalizanti, u pravilu, nemaju vremena za učenje jer su obavezni da rade veliki dio posla u vezi sa funkcionisanjem klinike.

Nedim Begić (Sarajevo, 2020-05-14)

#81

Trenutno vraćam dug zdravstvenoj ustanovi.

Jasmina Karabegović (Sarajevo, 2020-05-14)

#119

Sto sam i sam “žrtva”.

Dragan Vanovac (Bonn, 2020-05-14)

#123

Smatram da su specijalizantski ugovori robovlasnicki, za 5 godina trajanja specijalizacije,poslodavac trazi da se vrati iznos oko 200 000 km sto se i ne moze zaraditi za navedeni period. Suludi ugovori.

Elvisa Patković (Mostar, 2020-05-14)

#134

Sad sam u situaciji da " odradjujem" specijalizaciju i to za dupli ugovor,umjesto prvobitnih troskova za 4 g specijalizacije, prisiljena sam bila potpisati ugovor da vracam 8 g ili oko 150 000 km

Mirha Halilović (Zenica, 2020-05-14)

#136

Neadekvatni uvjeti

Elma Alic (Zenica, 2020-05-14)

#153

Slazem se da je trenutni način tretiranja specijalizanata nekorektan i "neljudski".

Mirza Kurtić (Tuzla, 2020-05-14)

#155

Za prava koja moraju imati.

Ante Galić (Mostar, 2020-05-14)

#160

Potplaćenosti i nepoštivanja

Amel Avdić (Sanski Most, 2020-05-14)

#172

Potpisuje ovu peticiju, jer sam ljekar koji je dao otkaz i prekinuo specijalizaciju. Sada me poslodavac tereti za dug u koji su uračunati stvarni troškovi specijalizacije, ali i brutto plaće i sve što sam zaradio svojim radom u toj instituciji.

Nermin Mejrušić (Zenica, 2020-05-14)

#176

Smatram vraćanje plaća nepoštenim i prisiljava na dužničko robstvo.

Pejaba Rastović (Mostar, 2020-05-14)

#186

Potpisujem jer sam lično prošao ovu situaciju.

Bilal Oglečevac (Sarajevo, 2020-05-14)Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...