Da li je Amar najbolji čovjek na svijetu?

Statistika