Ne spašavajte nas od golubova. Oni ne ugrožavaju našu sigurnost

Kontaktirajte autora peticije

Predat dopis prema Općini u skladu sa zahtjevima peticije

2016-02-02 11:46:44

Poštovani potpisnici peticije,

Ovim putem se još jednom zahvaljujem na podršci za uklanjanje "zaštite od golubova" na trgu Baščaršije i šaljem tek kratki preview juče poslane dokumentacije koja obuhvata zaista veliki broj potpisa online i ličnih, mnogo komentara, protu-argumente navoda Općine, i pojašnjenje moje motivacije.

Zahvalila bih se i na svim komentarima koje ste postirali jer su mi davali snagu da kao pojedinac istrajem prvo na stajanju ispred Sebilja pet dana, a onda i da temeljno pristupim pisanju dopisa istražujući protu-argumente.

Vjerujem da će greška u potezu biti priznata i da će rješenje i ishod imati epilog temeljen na razumu.

S poštovanjem,

Naida Kurdija

 


Naida Kurdija

Objavljen tekst na AJB - Hvala svima na potpisu i podršci!

2016-01-24 21:38:54

Naida KurdijaShare this petition

Help this petition to reach more signatures.

Facebook