Apel za otvaranje nove studentske menze u Sarajevu !

 

Kvalitetna hrana sa pristupačnim cijenama je pravo a ne privilegija ! 

Svjesni činjenice da u Sarajevu ne postoji niti jedna studentska menza gdje bi studenti imali pristup kvalitetnoj hrani po pristupačnim cijenama, ovim putem želimo apelirati na nadležne vlasti kako bi se što prije riješio ovaj problem.

Gledajući s medicinskog aspekta, kvalitetna i raznovrsna ishrana sa dosta povrća, voća, proteina i vitamina neophodna je za dobru koncentraciju studenata i postizanje uspjeha. Nažalost, studenti se rijetko hrane zdravo, te često konzumiraju nezdravu hranu, tešku za probavu, koja je materijalno najisplatljivija. Otvaranje studentske menze u Sarajevu omogućilo bi studentima zdravu i pristupačnu ishranu.

Ovom peticijom prvenstveno se želimo obratiti nadležnim organima:  Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta,  kako bi u skorije vrijeme poduzeli neophodne korake ka efikasnom rješavanju ovog problema.

Obzirom na prisutnost problema ali i ujedno na njegovu nedovoljnu eksponiranost u društvu, želimo pozvati sve studente da se uključe u ovu kampanju kako bi se šira javnost u što kraćem roku upoznala sa problemima s kojima se svakodnevno susreću bh. studenti u prijestolnici naše domovine.

 

Sve zainteresovane studente molimo da ispune anketu :  Anketa o studentskoj ishrani


Humanity in Action    Kontaktirajte autora peticije