ASuBiH - Inicijativa "I kopija vrijedi"

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) ove godine pokreće inicijativu pod nazivom "I kopija vrijedi" u cilju poboljšavanja mogućnosti srednjoškolcima pri upisu na fakultete u našoj državi. 

Veliki problem učenicima srednjih škola predstavlja nemogućnost predavanja dokumenata i apliciranje na više od jednog državnog fakulteta u isto vrijeme. Razlog ovome jeste što u Zakonu o obrazovanju stoji da "srednjoškolci pri upisu na fakultet moraju predati orginalne dokumente (svjedodžbe/diplome)". Zbog ovog problema desi se da srednjoškolci ne upišu željeni fakultet i uskraćuje im se mogučnost koju imaju svi srednjoškolci u drugim državama. 

U sklopu inicijative koju realizuje ASuBiH želimo da dobijemo informacije od srednjoškolaca koliko je ustvari potrebna izmjena ovog zakona. Potpisom ove peticije dajete saglasnost u želji za izmjenu Zakona o obrazovanju, kako bi srednjoškolci napokon dobili priliku da apliciraju na više državnih fakulteta.

U narednom periodu, sa ovom inicijativom, pokušat ćemo napraviti izmjenu i dopunu zakona jer želimo da uključimo mogučnost apliciranja sa ovjerenim kopijama dokumenata, kako bi srednjoškolci mogli aplicirati na više fakulteta u isto vrijeme.  

 

 

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH, trenutačnu u sklopi 57 lokalnih timova.

 

 

 

 

© Copyright 2016. ASuBiH | Sva prava zadržana. |

 

 


Amar Kundalić    Kontaktirajte autora peticije