Besplatni udžbenici za sve učenike grada Karlovca

 

 Dragi roditelji, građani grada Karlovca,

uvažavajući činjenicu teške gospodarske situacije i problema koje imate kao roditelji školaraca, kao izraz dobre volje i solidarnosti pozivamo Grad Karlovac da od školske godine 2017./2018. svim učenicima s područja grada Karlovca osigura besplatne udžbenike i radne bilježnice, tj. omogući pravo na besplatno obrazovanje, što je i zakonska obaveza, ali i mjera koja je u interesu društva u cjelini.

U suvremenim i razvijenim društvima glavni razvojni čimbenici su obrazovanje i učenje.

“Investicija u znanje isplaćuje najbolje kamate” - R.Frost

Marina Novaković Matanić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Marina Novaković Matanić preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook