Bojkotujmo Sarajevo Taxi

Dosta su nas maltretirali! Bojkot je prvi korak ka samoukidanju!