Najnovije peticije

Omladinski centar Fojnica

12 Kreirano: 2023-04-02 Statistika

Važnost mentalnog zdravlja: Potpišite peticiju za veće pridodavanje važnosti mentalnom zdravlju i njegovom poboljšanju

61 Kreirano: 2023-03-30 Statistika

Za avio liniju Banja Luka-Malmo

165 Kreirano: 2023-03-28 Statistika

Prilagođenost škola za osobe sa invaliditetom u Zeničko-dobojskom kantonu

64 Kreirano: 2023-03-28 Statistika

Izrada nogostupa Gornji Vidševac-Glina

42 Kreirano: 2023-03-22 Statistika

Želimo da u KS ima više zelenih površina, po uzoru na Centar "Safet Zajko" i više Urbanih šuma u užem dijelu Sarajeva

19 Kreirano: 2023-03-20 Statistika

Uvođenje edukativnih sadržaja u formalno obrazovanje koji se odnose na problem nasilja nad ženama

17 Kreirano: 2023-03-20 Statistika

Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene na osnovu Aneksa 8.Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH

115 Kreirano: 2023-03-19 Statistika

Zaustavimo nasilje u porodici

63 Kreirano: 2023-03-18 Statistika

Neefikasan gradski prevoz

225 Kreirano: 2023-03-16 Statistika

Гинтер Фелингер није добродошао у Србију

11 Kreirano: 2023-03-15 Statistika

Obnova I zastita Hastahane u Tuzli

33 Kreirano: 2023-03-09 Statistika

Radi na sebi, zbog sebe

30 Kreirano: 2023-03-06 Statistika

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe

59 Kreirano: 2023-03-05 Statistika

Zabrana snusa u Bosni i Hercegovini

151 Kreirano: 2023-03-04 Statistika

Matične ćelije,zalog za budućnost

180 Kreirano: 2023-02-25 Statistika

Smanjenje broja upisanih učenika u Srednju medicinsku školu u Tuzli

77 Kreirano: 2023-01-18 Statistika

Angazman logopeda bez prekida

1016 Kreirano: 2022-12-19 Statistika

Uvođenje više nastavnih jedinica u osnovne i srednje škole o edukaciji na temu “Kupujmo domaće”

24 Kreirano: 2022-12-16 Statistika

Peticija da se vrati admin Pandi i Aldi

5 Kreirano: 2022-12-06 Statistika