CIST ZRAK ZA TUZLANSKU REGIJU

 

Pozivamo građane, organizacija civilnog društava, predstavnike lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, firmi i medija da potpisivanjem peticije podrže provođenje navedenih zahtjeva.

PETICIJA „ČIST ZRAK ZA TUZLANSKU REGIJU“

Zahtijevamo da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naloži JP „Elektoprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo:

  • da hitno ugrade opremu za odsumporavanje i dodatno prečišćavanje dimnih plinova iz postojećih blokova TE Tuzla u cilju smanjenja emisija SO2, NOX i prašine;
  • da iz prihoda koje ostvaruju od proizvedene el. energije u TE Tuzla obezbijede izdvajanje namjenskih finansijskih sredstava za poboljšanje uslova života u ugroženim lokalnim zajednicama;
  • da ne planiraju izgradnju novih TE, koje koriste ugalj kao pogonsko gorivo, za povećanje izvoza električne energije nego isključivo za potrebe privrede i građana BiH.

 

P.S.

Izdvojite par minuta i odslušajte džingl ili pogledajte spot „Čisti zrak za tuzlansku regiju“

http://www.ekologija.ba/userfiles/file/Radio%20dzingl%20obnovljive%20energije.mp3

http://www.youtube.com/watch?v=EbruwgfXg_U

A ovdje pogledajte studuju „Uticaj termoelektrana na zdravlje stanovništva“

http://www.ekologija.ba/userfiles/file/Uticaj%20termoelektrana%20na%20zdravlja%20stanovnistva.pdf

VIŠE INFORMACIJA O PROBLEMU ZAGAĐENJA ZRAKA

Zagađenje zraka se sve više smatra značajnim rizikom po zdravlje stanovništva. Istraživanja Europske agencija za zdravstvene rizike i Svjetske zdravstvene organizacije su ujednačena i potvrđuju da zagađenje zraka ima značajan negativan uticaj na zdravlje i razvoj karcinoma. Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma je potvrdila da zagađenje zraka pripada kancerogenicima Grupe 1. Ovi uticaji uključuju skraćenje životnog vijeka, povećan broj hospitaliziranih pacijenata koji boluju od respiratornih i srčanih problema, nastanak bronhitisa i različite druge učinke, npr. gubitak radnih dana.

Analiza stanja kvaliteta zraka jasno ukazuje da je kvalitet zraka u Tuzlanskoj regiji loš i da se procjenjuje da ima značajan negativan uticaj na zdravlje stanovništva. Jedan od uzroka ovakvog zagađenja zraka je oslanjanje na proizvodnju energije iz pogona na ugalj, za koji se, po trenutnoj situaciji, pretpostavlja da će se nastaviti još mnogo godina.

Jedan od glavnih zagađivača u Tuzlanskoj regiji je termoelektrana Tuzla, koja godišnje spali oko 4 miliona tona uglja i između ostalog emituje oko 50 000 tona SO2. Procjenjuje se da je ovaj pogon povezan sa gubitkom 4.918 godina očekivanog životnog vijeka svake godine i za druge brojne negativne uticaje na zdravlje stanovništva. Ukupno, uz prilagođavanje procjene bosanskim uslovima, ovi uticaji na zdravlje se procjenjuju na 99 miliona EUR/godišnje, na osnovu trenutnih vrijednosti radnog dana.

Pozivamo građane, organizacija civilnog društava, predstavnike lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, firmi i medija da potpisivanjem peticije podrže sprovođenje gore navedenih zahtjeva.

Peticija će biti proslijeđena Vladi Federacije BIH, Vladi TK, resornim federalnim i kantonalnim ministarstvima i medijima.

U nadi da imate razumijevanja za ovaj problem i da ćete nas podržati potpisivanjem ove peticije srdačno vas pozdravljamo!