Da se ne mijenjaju cijene troškova za studij na Univerzitetu u Sarajevu

Želimo da cijene upisnina, usluga i drugih troškova studija ostanu iste.