Deklaracija inicijativnog odbora Bosansko-hercegovačkog sabora

Povodom sve agresivnije kampanje i zastrašivanja takozvane nevladine koalicije pod nazivom ,,Bitno je biti Bošnjak“ na društvenoj mreži facebook stvorena je grupa od preko 6.500 članova koji sebe smatraju Bosancima ili Hercegovcima koji potpuno argumentirano tvrde da biti Bosanac nije ugrožavanje ni Bosne i Hercegovine kao države niti bilo kojeg naroda koji kao konstitutivni element po važećem Ustavu čine Bosnu i Hercegovinu..

Ova grupa tvrdi da se ne radi o nevladinoj koaliciji nego o koaliciji interesnih političkih krugova i vjerskih institucija koje vide svoj interes u podjeli Bosne i Hercegovine nakon popisa stanovništva 2013 godine.


Otvoreno kažemo da imamo za cilj sazivanje bosanskohercegovačkog sabora i suprostavimo se, legitimnim sredstvima, svima onima koji imaju namjeru da poslije popisa stanovništva otvore razgovore oko podjele Bosne i Hercegovine na interesne sfere po etničkom principu kako bi lakše vladali ovim napaćenim narodom.Zato je ova grupa iz svojih redova osnovala inicijativni odbor koji će izvršiti pripreme za sazivanje Bosanskohercegovačkog sabora koji ima samo jedan cilj, da odagna strah naroda koji se osjeća, iz bilo kojih razloga, Bosancem ili Hercegovcem i da pojasni da izjašnjavanje bilo kojeg građanina onako kako ON misli da se osjeća neće za sobom nositi bilo kakve posljedice niti će ugroziti bilo koji narod.

Inicijativni odbor je usaglasio tekst deklaracije koju objavljuje, a kad i gdje će se održati Bosanskohercegovački sabor javnost će biti blagovremeno obavještena.

 

Deklaracija  Bosanskohercegovačkog Sabora

 

Mi, građani Bosne i Hercegovine ovom deklaracijom želimo da skrenemo pažnju javnosti na diskriminaciju građana koji se osjećaju nacionalno kao Bosanci ili Hercegovci i svih onih građana koji se ne osjećaju da pripadaju bilo kojem od konstitutivnih naroda, koji po važećem Ustavu čine državu Bosnu i Hercegovinu.

Svjesni da današnji narodi Bosne i Hercegovine potiču od Južnih Slavena, da imaju zajedničke pretke, zajednički jezik, zajedničko kulturno i istorijsko naslijeđe, koje su vjekovima različiti spoljni interesi razgrađivali, namećući različite vjere i podjele u cilju lakše vladavine i dominacije nad njima.

Razumijemo dobro da ako se budemo izjašnjavali kao Bosanci ili Hercegovci, možemo da budemo faktor koji utiče na političko uređenje naše države. Ukazujemo na činjenicu da danas podijeljeni narod Bosne i Hercegovine isključivo na Bošnjake, Srbe, Hrvate i ostale koji čine Bosnu i Hercegovinu vodi prema podjeli države između tih naroda, koji se popisom stanovništva treba da izjasne kao posebne nacije koje onda stiču legitimno pravo na osnivanje svako svoje države.

Prepoznajemo, unutar i izvan granica naše države, da svi mi osjećamo u duši i razumu da smo prvo Bosanci i Hercegovci, bez obzira na vjeroispovijest i trenutnu formalnu nacionalnu pripadnost i prepoznajemo i to da nas dnevna politika, kreirana izvan naših duša i mjesta u kojima živimo, primorava da se deklarišemo na razne načine, da se međusobno dijelimo i ne podnosimo.

Sa žaljenjem uviđamo da su nas već podijelili na Srbe, Hrvate i Bošnjake ali time se naša tragedija ne završava, već je izgledno da su se u političkim krugovima takozvanih narodnih predstavnika dogovorili o teritorijalnoj podjeli naše zajedničke države što će neminovno  nas sviju odvesti u građanski rat.

Danas, zabrinuti da se ovako podijeljeni sve više udaljavamo jedni od drugih, nameću nam se razne međusobne optužbe, svađe, netrpeljivosti, razdvajanja, a istovremeno se na korak od nas, druge evropske zemlje ujedinjuju i pokušavaju da budu ono što smo mi već nekada bili.

Uviđamo i to, da poslije svega što se dogodilo, mediji održavaju jedno stanje umjerene i dozirane nestabilnosti, ne bi li trajno osigurali opravdanost počinjenih zločina i u ratu stečeni kapital. Takva politika, međutim, ne može da vodi ni jedan, pa ni naš region, u prosperitet, niti da pridobije simpatije svjetskih intelektualnih krugova, a našim sadašnjim narodima da donese ugled kakav smo u svijetu decenijama imali. Ugled se mora u svim novim izazovima ponovo graditi, gledajući otvorenih očiju na slabosti koje imamo.

Tragedija ovako širokih razmjera može se spriječiti ukoliko uvidimo da je osnov novog uspjeha i trajne stabilnosti na našim prostorima - obnarodavanje bosanskohercegovačke nacije, koja činjenično već postoji i koju bi trebalo uvesti u pravne okvire, a istorijska prilika je zato popis stanovništva 2013. godine bez obzira što bi Bosanci bili svrstani u ,,ostale“ prema sada važećem Ustavu.

Dobro znamo, a to više i nije tajna da je u političkim krugovima Bosne i Hercegovine dogovorena podjela na federalne jedinice koje bi bile predviđene da u njima neprikosnoveno imaju vlast Bošnjaci, Srbi i Hrvati što je prvi korak prema stvaranju i konstituisanju novih nacionalnih država na teritoriji Bosne i Hercegovine, čeka se samo popis kojim bi se lakše legalizovao ovakav jedan projekat. Ako Bosna i Hercegovina ne bude imala Bosance taj projekat će biti realiziran vrlo brzo.

Federalnih jedinica po nacionalnostima nemaju ni druge napredne države: Kanada, Australija, Novi Zeland, dok su Engleska, Nemačka, Francuska, Španija, Italija, Holandija,... konstituisali svoje države od naroda koji imaju isti ili čak manji stepen sličnosti od naroda Bosne i Hercegovine. Iz navedenih primjera nameće se zaključak da ozvaničavanje jedinstvene nacije omogućava trajnu stabilnost jedne države.

Upoznati smo da međunarodno pravo i UN priznaju svakom pojedincu pravo na samoopredjeljenje i deklarisanje za nacionalnost koju on želi, a da je samoopredjeljenje jedno od osnovnih prava čovjeka na osnovu kojeg su i stvorene sadašnje države na teritoriji bivše Jugoslavije. Nove države stvorene su kao nacionalne države Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Crna Gora i sve te novonastale države imaju svoje nacije.

Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država koja nema bosanskohercegovačku naciju. Dok je bila u okviru Jugoslavije imala je poseban status kao višenacionalna jugoslovenska republika i mogla je kao takva funkcionisati. Nakon razdruživanja Jugoslavije sve novonastale države su postale nacionalne osim Bosne i Hercegovine u kojoj nije bilo popisa stanovništva od kako je postala samostalna država.

U međuvremenu bosanski Muslimani su odlukom samozvanog Bošnjačkog sabora preimenovani u Bošnjake što se ne može nikako smatrati legitimno, a još manje legalno jer nije proveden referendum na teritoriji države. Istina je da je Bošnjački sabor organizovan u ratnim uslovima u kojima nije bilo moguće provesti referendum, niti popis stanovništva, ali jednom deklaracijom nema niko pravo makar se i zvao Vijeće Bošnjačkih intelektualaca preimenovati dio bosanskohercegovačkog naroda.

Zato je popis 2013. godine istorijska prilika da se potpuno legitimno obnovi bosanskohercegovačka nacija, koja će imati potpuno legitimno pravo da bude vodeći politički faktor uređenja međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija.

Vodeću ulogu u izjašnjavanju na popisu bi svakako trebali imati današnji Bošnjaci ( ali bi se isto tako  trebali prdružiti i Srbi,Hrvati i svi ostali) koji, ako se pozivamo na legalitet ili legitimitet službeno u Bosni i Hercegovini ne postoje, postoje Muslimani i u njihovom je interesu funkcionalna država Bosna i Hercegovina, a prilika je da popis stanovništva bez obzira na trenutno važeći Ustav da bosanskohecegovački narod onaj koji se smatra državotvornim odlučuje kako će biti uređena njihova država.

To pravo ne mogu imati ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci bez obzira što su po važećem Ustavu konstitutivni, to pravo pripada Bosancima i Hercegovcima.

Ovu deklaraciju su sastavili članovi inicijativnog odbora i Sabor Bosansko-Hercegovačkog naroda će glasati o njoj.


Inicijativni odbor Bosansko -hercegovackog sabora    Kontaktirajte autora peticije