želimo da se zabrani turbofolk u BIH

želimo da se zabrani turbo folk i bilo koja vrsta šunda u BIH