Želimo Javnu raspravu prije otvaranja fabrike za reciklažu guma

Privredno društvo ”GRETA GREEN” d.o.o. Vitez, koje je registrovano za sakupljanje,
obradu i zbrinjavanje otpada, kao i recikliranje posebno izdvojenih materijala, planira
izgradnju pogona i postrojenja za recikliranje starih automobilskih guma u Vitezu.

Federalno Ministarstvo je na svojoj web stranici, 17.10.2016.godine objavilo Zahtjev za izdavanje Okolinske dozvole navedenog društva i isti dalo na uvid za eventualne sugestije i primjedbe. Rok za davanje istih je bio 15 dana. 

U postupku izdavanja Okolinske dozvole nije provedena Javna rasprava niti su se obavijestili potencijalni umješači koji bi javno i transparentno iznijeli bojazan vezanu uz pokretanje takve proizvodnje.

Mjesne zajednice "Gaćice" i "Večeriska" koje graniče sa prostorom gdje bi se reciklaža odvijala, 22.11.2016.godine su dale negativno mišljenje o cjelokupnoj situaciji te izrazile negodovanje zbog neprovođenja Javne rasprave od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma te netraženja prethodnih saglasnosti ovih Mjesnih zajednica.

Kao stanovnici ove općine koji su važna ciljna skupina u cjelokupnom postupku, pozivamo sve osobe koje smatraju da nisu ispoštovane procedure kod izdavanja Okolinske dozvole, da potpišu peticiju kako bi se obustavio postupak izgradnje postrojenja dok se javnosti ne prezentira dokumentacija vezana uz tehnološke procese i opremu koja bi bila instalirana u predmetnom postrojenju. Nakon toga bi se konsultirale nezavisne kuće koje bi dale mišljenje u pogledu navodne "neškodljivosti" cjelokupnog postrojenja.

U prilogu se nalaze fotografije sličnog postrojenja koje je stavljeno u pogon u Lukavcu, a bez neophodnih prethodnih dozvola. Fotografije govore same za sebe.

Također je u prilogu i potvrda gore navedenih Mjesnih zajednica.

Izvađeni su i potencijalni rizici iz Zahtjeva društva te mjere ublažavanja istih. Sami procijenite koliko je to obiman i sveobuhvatan proces u kojem bi bila neophodna armija uposlenika kako bi se rizici ublažili, a poznato nam je da u tom slučaju takva tvornica ne bi imala nikakvu ekonomsku opravdanost.

Općina Vitez posjeduje izuzetno plodnu zemlju, tako da se stanovništvo bavi ratarstvom, voćarstvom, stočarstvom, a značajna je i proizvodnja organske hrane. U blizini predmetnog postrojenja se nalazi nekoliko izvora zdrave pitke vode. Želimo izbjeći problem koji bi u budućnosti mogao da ugrozi naše zdravlje, čistu životnu sredinu, ekološku proizvodnju hrane, a samim tim i našu egzistenciju. Mnogi stanovnici Viteza već imaju velike plantaže za uzgoj malina i tu se zapošljava veliki broj ljudi iz ove sredine koji svakodnevno rade. Ljudi se ovdje bore da ne ubacuju pesticide, a sada neko želi da to eliminira zagađenjem vazduha. Poznato je i to da su u Lašvanskoj dolini, a posebno u Vitezu, česte guste magle koje su dodatno pojačane koncentracijama štetnih emisija u zraku kroz razne vrste ogrjeva koje ljudi koriste u zimskom periodu.

Mi samo želimo poštovanje Zakona i procedura, a kroz to zdrav i čist Vitez za nas i naše naraštaje. 

FB_IMG_14968775663451.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot_20170608-1224342.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot_20170608-1224481.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot_20170608-122504.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b8292acafd72142128a3481ac4b0abff_XL.jpgRuber_recycling_plant.jpg

arte151.jpg


Lejla Kraljević    Kontaktirajte autora peticije