Fakulteti u Bihacu

POSJETITE NAŠ BLOG!

________________________________________________________________________________________________________________


Iako u sve većem napretku, Bihać kao jedna od najvećih općina u Bosni i Hercegovini još uvijek ne pruža dovoljno mogućnosti onima koji žele da studiraju u smislu odabira pravog fakulteta. Sve veći finansijski problemi su jedan od najvećih uzroka zašto, prije svega, uporni i vrijedni učenici ne mogu da odaberu odgovarajući fakultet te jedan dan postanu dobri radnici u sferi onoga za šta godinama pokazuju interes.

Nedefinisani su i načini kojima bi se još u mlađoj dobi počelo usmjeravanje učenika, njihovo profesionalno informisanje a potom i profesionalna orijentacija. To dovodi do sve većeg broja upisa na fakultete koji potpuno ne odgovaraju ličnim interesima svakog pojedinog studenta, a jednako tako i do povećanja onih koji sa završenim fakultetom ne uspijevaju naći zaposlenje.

S ciljem da potaknemo ovo pitanje, na školskom takmičenju ćemo prezentovati naš projekat "Uvođenje novih fakulteta u Bihaću'. Naš primarni cilj NIJE da opteretimo ionako narušen sistem obrazovanja, nego da svojim nastojanjima potaknemo sadašnje i buduće vlasti na rješavanje ovog problema. Pod "novi fakulteti" prvenstveno podrazumijevamo postojeće fakultete koji su ponuđeni učenicima u drugim bh. gradovima, ali ne i u Bihaću.

Stava smo da bi se uvođenjem novih fakulteta omogućilo normalno studiranje onima koji su svojim znanjem zadovoljili bitne kriterije, a koji bi inače zbog studiranja morali odlaziti u druge gradove iako za to ne posjeduju potrebna finansijska sredstva. Krajnji cilj je da se u budućnosti dovede do raznolikosti visokoobrazovnog kadra, a samim tim i smanji opterećenje svih kategorija koje trenutno čine visokoobrazovani nezaposleni ljudi.

Ukoliko želimo da svi postanu ravnopravni članovi bh. društva i da ga predvode oni najkvalitetniji, obrazovanje mora biti omogućeno svima. Sve što smo pripremili biće prezentovano na blogu fakultetibihac.blogspot.com. Također, svaku sugestiju i pitanje možete postaviti na ovoj peticiji u formi kontakta autora.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Uvodjenje novih fakulteta u Bihacu