Podrška reizboru dr Bakira Nakasa za direktora Opce bolnice SA


Gost

/ #25

2013-03-11 08:26

podrška Bakiru Nakašu spriječiliste da bude hotel spiječite i ovo nedajte lažljivici da vodi glavnu riječ upropastiče ko i sve do sada