Podrška reizboru dr Bakira Nakasa za direktora Opce bolnice SA

Dr.Bakir Nakaš 21 godinu vodi uspješno Opću bolnicu "Prim.dr.Abdulah Nakaš" u Sarajevu, kroz ratni period, obnovu, do savremene ustanove.

Dr.Bakir Nakaš je 21 godinu menadžer ustanove, ima iskustvo, viziju, organizacione i profesionalne sposobnosti i čovjek je, uvažava i drži do Hipokratove zakletve. Ima program rada za dalji rad ustanove.

Osim društvenih priznanja koje su dobili: osoblje i ustanova, svakako najznačajnije priznanja dolaze od  pacijenata koji su koristili usluge Opće bolnice i smatramo da se trebamo pitati prilikom izbora direktora  ustanove.

Opća bolnica je bila među prvima koje je uvela inovativne metode, kao npr: "Bolnica prijatelj djeteta", ali i mnoge druge, jer menadžment ima viziju da je Opća bolnica u službi zaštite zdravlja čovjeka u skladu sa novim pristupima .

Dr.Bakir Nakaš je osim profesionalnog  angažmana , poznat i po svom društvenom angažmanu i zalaganju za poštivanje ljudskih prava, kao: Svjedok Haškog tribunala,  Crveni Križa BiH, Banka koštane srži, Centar za zdravo starenje i ....

Građani i građanke imaju pravo iskazati svoje mišljenje prilikom izbora direktora ustanove čije usluge koriste građani i građanke i imaju najveću važnost za život čovjeka.

Ako vjerujete da glas građana i građanki može imati uticaja na izbor najboljeg kandidata za direktora Opće bolnice, pozivamo vas da potpišete peticiju.


Građani i građanke Sarajeva    Kontaktirajte autora peticije