Gradjanskibudzet

Peticija/Zahtjev Vladi Kantona Sarajevo

 Pravno urediti način uključivanja javnosti u proces izrade Budžeta Kantona Sarajevo 

Mi, dolepotpisani građani i građanke Kantona Sarajevo, predstavnici udruženja građana, profesionalnih udruženja i asocijacija, budžetskih korisnika, naučne i stručne javnosti zahtijevamo:

1. Da Vlada Kantona Sarajevo donese propis kojim će pravno urediti pitanje načina uključivanja javnosti u proces izrade budžeta, u skladu sa evropskim standardima, pozitivnim propisima FBiH i Vijeća ministara BiH o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi pravnih propisa i drugih akata

 

2. Da Vlada Kantona Sarajevo u procesu izrade budžeta za narednu fiskalnu godinu (2014) pripremi i objavi “budžet za građane/građanski budžet”, dokument u kojem će na jednostavan i lako razumljiv način predstaviti građanima i građankama Kantona Sarajevo osnovne elemente budžeta i tako omogućiti da se kvalifikovano uključe u javnu raspravu.

 

Ova peticija se pokreće u okviru javne kampanje udruženja Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva. Osnovni cilj kampanje je promocija i zagovaranje većeg stepena odgovornosti i otvorenosti Vlade Kantona Sarajevo prema zainteresovanoj javnosti u procesu izrade i usvajanja budžeta. Nastala je kao izraz nezadovoljstva postojećim normativno-pravnim okvirom i načinom na koji je provedena javna rasprava o Nacrtu Budžeta KS za 2013. godinu.  

Pozivamo sve koji podržavaju ove zahtjeve Vladi Kantona Sarajevo da potpišu peticiju.

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da CPCD Sarajevo preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook