Gradjanskibudzet

Peticija/Zahtjev Vladi Kantona Sarajevo

 Pravno urediti način uključivanja javnosti u proces izrade Budžeta Kantona Sarajevo 

Mi, dolepotpisani građani i građanke Kantona Sarajevo, predstavnici udruženja građana, profesionalnih udruženja i asocijacija, budžetskih korisnika, naučne i stručne javnosti zahtijevamo:

1. Da Vlada Kantona Sarajevo donese propis kojim će pravno urediti pitanje načina uključivanja javnosti u proces izrade budžeta, u skladu sa evropskim standardima, pozitivnim propisima FBiH i Vijeća ministara BiH o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi pravnih propisa i drugih akata

 

2. Da Vlada Kantona Sarajevo u procesu izrade budžeta za narednu fiskalnu godinu (2014) pripremi i objavi “budžet za građane/građanski budžet”, dokument u kojem će na jednostavan i lako razumljiv način predstaviti građanima i građankama Kantona Sarajevo osnovne elemente budžeta i tako omogućiti da se kvalifikovano uključe u javnu raspravu.

 

Ova peticija se pokreće u okviru javne kampanje udruženja Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Sarajeva. Osnovni cilj kampanje je promocija i zagovaranje većeg stepena odgovornosti i otvorenosti Vlade Kantona Sarajevo prema zainteresovanoj javnosti u procesu izrade i usvajanja budžeta. Nastala je kao izraz nezadovoljstva postojećim normativno-pravnim okvirom i načinom na koji je provedena javna rasprava o Nacrtu Budžeta KS za 2013. godinu.  

Pozivamo sve koji podržavaju ove zahtjeve Vladi Kantona Sarajevo da potpišu peticiju.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )