Inicijativa za život sa manje boli Dijabetes Libre BiH za život sa manje boli

Ovo je inicijativa grupe građana oboljelih i djece oboljele od dijabetesa u BiH –„Za život sa manje boli“. Grupa grđana Libre BiH su sami sastavili i šalju dopise bitnim faktorima u Bosni i Hercegovini ( Federaciji BiH, Republici Srpskoj ) vezano za revolucionarnu tehnologiju kontinuiranog mjerenja glukoze( šećera) u krvi. Potpisom i podrškom ovoj incijativi dajete šansu za bolje sutra,  način kako   popraviti kvalitet života dijabetičarima i njihovim porodicama, te donijeti kratkoročne i dugoročne uštede zdravstvenom sistemu. Kratkoročne jer postoje ozbiljne studije koje pokazuju da kontinuirano mjerenje smanjuje hipoglikemije čija su česta posljedica intervencije hitne pomoći i bolničko zbrinjavanje. Dok dugoročne skupe dijabetičke komplikacije kao što su sljepilo, amputacije i dijaliza – ne treba ni spominjati.

FreeStyle Libre- je uređaj koji omogućava oboljelima od dijabetesa bezbolno mjerenje šećera(glukoze), kontinuirano mjerenje glukoze koji je nephodan za kvalitet života dijabetičara i sprečavanje mogućih komplikacija.Zahvaljujući solidno pogođenom omjeru preciznosti, cijene i mogućnosti najveći broj dijabetičara je izabrao i lično izdvojio financijska sredstva upravo za ovaj aparatić.

Tražimo da se građanima Bosne i Hercegovine koji boluju od dijabetesa generalno osigura pristup CGMS i fGMS tehnologiji kontinuiranog mjerenja glukoze! 

Ciljevi incijative

Tražimo da se institucije aktivnije uključe u napredak i brigu za osobe s dijabetesom u Bosni i Hercegovini ( Republici Srpskoj i Federaciji BiH). Apelujemo na zaposlene Fondova zdravstva i Ministarstava zdravlja iz oba entiteta  da ne budu birokratski spori i neučinkoviti, nego da se edukuju i aktiviraju oko dovođenja moderne tehnologije kontinuiranog mjerenja glukoze u Bosnu i Hercegovinu ( Republiku Srpsku i Federaciju BiH i na liste  FZO oba entiteta. Te da se manje skrivaju iza zakona i pravilnika.Posebno želimo ukazati na to da korištenje ovakve tehnologije neće donijeti  zdravstvu finansijske gubitke, već naprotiv finansijsku korist zahvaljujući enormnim uštedama na izbjegavanju liječenja komplikacija loše regulisanog dijabetesa. Kako su finansijske uštede i konsolidacija finansija i u zdravstvenom sektoru, jedan od planova predstavnika vlasti, očekujemo kako će podržati inicijativu koja u konačnici donosi finansijske uštede. Iza ove inicijative ne stoje tvrtka Abbott, Medtronic, Roche ili neka treća. Njihove korporativne politike strogo zabranjuju ovakve aktivnosti. Iza inicijative stoji Grupa građana oboljelih i roditelji oboljele djece i udruženja u težnji za pozitivnim promjenama. Tražimo od institucija Bosne i Hercegovine( Republike Srpske i Federacije BiH) da pokrenu komunikaciju s proizvođačima i iznađu način da se građanima-osiguranicima kojima je to potrebno – osigura pristup modernoj tehnologiji kontinuiranog i bezbolnog mjerenja glukoze.

Ključno je da su se mnoga dijabetička udruženja u Bosni i Hercegovini službeno oglasile jer imaju veliku privilegiju i odgovornost zajedno sa Savezom donijeti napredak u živote osoba s dijabetesom. Podrška senzibilizirane javnosti, te odgovornih predstavnika struke nam puno znači i uveliko doprinosi dostizanju ciljeva. Ali, za pozitivne promjene smo najodgovorniji mi sami. Sretno nam bilo

Abbott Libre nije jedini, na svjetskom tržištu postoji Dexcom koji takođe ima sjajan proizvod. Trenutno je nezainteresiran za tržište Bosne i Hercegovine, vjerojatno zbog toga što su cijene nabavke i korištenja te tehnologije uistinu visoke, a BiH se percipira kao siromašno tržište. Tu je još Medtronic koji ozbiljno priprema novu generaciju Enlite senzora koja bi trebala biti vrhunske preciznosti, u bitku za svjetsko CGMS tržište se sprema ući i veliki Roche sa svojim „Accu-Chek Insight CGM“ proizvodom. Sigurno je da još neka tehnološko-medicinska kompanija priprema svoj proizvod u CGMS ili fGMS kategoriji, jer su oduševljenje i potražnja za tehnologijom kontinuiranog mjerenja iznimni. To će dovesti do povećanja kvaliteta i neminovnog pada cijena, a nadamo se i dolaska u Bosnu i Hercegovinu.

 


https://www.facebook.com/groups/477478526107474/?ref=group_header Jelena Radić    Kontaktirajte autora peticije