Inicijativa građana za punu provedbu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH 

PLAKAT_CCI_KORUPCIJA_B2.jpg 

Inicijativa građana za punu provedbu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH 

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH usvojen je 2010. godine, ali se pacijenti svakodnevno žale na njegovu nedovoljnu, a vrlo često i nikakvu primjenu u praksi. Pacijenti svjedoče da ne mogu da ostvare svoja prava na zdravstvenu zaštitu, posebno u vrijeme pandemije uzrokovane Covid-19 virusom, niti im je još uvijek poznat put pacijenata, čime se stvara dodatni prostor za korupciju i kriminalne radnje u zdravstvu.

Građani i pacijenti iz Federacije BiH, svakodnevno svjedoče kršenju osnovnih ljudskih prava u zdravstvenom sistemu, diskriminaciji pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga. Sve češće u medijima čitamo o nehumanim postupcima, neadekvatnom liječenju i smrti pacijenata u zdravstvenim ustanovama, što se često pripisuje greškama ljekara, nemaru i korupciji u zdravstvu.

UG Stop mobbing iz Trebinja i Udruženje za razvoj društva Kap iz Sarajeva pokrenuli su peticiju, odnosno inicijativu za prikupljanje potpisa građana, kojom traže potpunu primjenu Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u FBiH. 

Ovom inicijativom:

MI, pacijenti i građani, zahtijevamo da se liječimo u javnim zdravstvenim ustanovama pod uslovima koji su dostojni čovjeka.

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da budemo uključeni u donošenje odluka o zdravstvenim uslugama - jer zdravstvo MI direktno finansiramo svakog mjeseca putem doprinosa i poreza.

MI, pacijenti i građani zahijevamo da se iskorijeni korupcija u zdravstvu i omogući adekvatno liječenje prema svim zakonima i konvencijama o osnovnim ljudskim pravima!

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da se poštuje Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Dosljedna provedba postojećeg Zakona, omogućiće poštivanje odredbi Zakona na čije kršenje se pacijenti najčešće žale:

- Prava na dostupnost zdravstvene zaštite (Član 7),

- Prava na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja (Član 10, 11 i 12)

- Pravo na samoodlučivanje i pristanak (Član 17),

- Prava na spriječavanje i olakšavanje patnji i boli (Član 31),

- Prava na poštovanje pacijentovog vremena- liste čekanja (Član 32),

- Prava na uvid u medicinsku dokumentaciju (Član 33),

- Prava na prigovor (Član 41, 42 i 43),

- Prava na nadoknadu štete (Član 44), 

- U članu 76. predviđene su i Kaznene odredbe za zdravstvene ustanove koje krše zakonske odredbe u visini do 15.000 KM za nepoštivanje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i pozivamo građane da iskoriste ovo svoje zakonsko pravo ukoliko su prekršene predviđene zakonske odredbe.

Takođe, Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH definisano je i formiranje adekvatnih Zdravstvenih Savjeta na nivou opština, kantona u FBiH koji bi trebali da služe građanima. Međutim, u velikom broju, naročito opština, Savjeti nisu formirani ili ako su formirani, nisu uglavnom usklađeni sa zakonom jer u njima najčešće nema predstavnika civilnog društva već su isključivo angažovani zdravstveni radnici i/ili farmaceuti u Savjetima, čime takođe se direktno krši Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i pospješuje pojava korupcije u zdravstvu.

Cilj ove inicijative je prikupiti najmanje 2.000 potpisa podrške u FBiH kao izraz volje građana i pacijenata za hitnu provedbu postojećeg Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Ovaj dokument sa potpisima građana i pacijenata biće upućen nadležnim izvršnim organima vlasti u FBiH i 10 kantona. 

Više informacija: info@udruzenje-kap.com


Udruženje za razvoj društva Kap    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Udruženje za razvoj društva Kap to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )