INICIJATIVA ZA PRISTUPANJE IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA LEPETANE

Molimo da nam pružite podršku i Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uputite inicijativu za pokretanje procedure izrade detaljnog urbanističkog plana Lepetane. Pravni osnov za izradu i donošenje Plana sadržan je u članu 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18) kojim je propisano da se do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona. Državni i lokalni planski dokumenti predviđeni Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata  ("Službeni  list  CG",  br.  64/17,44/18  I  63/18)  mogu  se,  do  donošenja  plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati odnosno mijenjati po postupku propisanom ovim zakonom. Za područje Lepetana je 2007.godine donešen DUP Lepetane („Službeni list RCG“ – opštinski propisi br. 12/07 - 04.04.2007.), a koji je rađen na osnovu smjernica iz GUP-a Tivat. Izradi DUP-a tada se pristupilo zbog neplanske izgradnje velikog broja   objekata, uglavnom vikendica, kao i potrebe za urbanim razvojom naselja Lepetane. Kasnijom izmjenom Zakona, kao i donošenjem PUP-a Tivta   dio predmetnog prostora, između mora i puta (morsko dobro) je stavljen u nadležnost Ministarstva i obuhvaćen je PPPNMD i DSL 20, a zona kasarne je izdvojena kao zaseban UP Turistička zona Lepetane. U PUP-u Tivat, DUP Lepetane   je obilježen kao planska zona 1.2 u planskoj cjelini 1.Lepetane i planirana je njegova izrada.                
Izradi DUP-a Lepetane pristupila je Opština Tivat, a članom 1 Dopune Odluke o pristupanju izradi Detaljnog urbanističkog plana Lepetane definisano je da se na ovom prostoru “zabranjuje gradnja”. Ovaj planski dokument je došao u fazu Predloga plana ali se zbog određenih primjedbi na isti nije mogao usvojiti do kraja 2018.godine kako je bilo propisano  članom 217 zakona. Drugi put se pristupilo izradi DUP-a Lepetane kada je Vlada Crne Gore donijela  Odluku o izradi Detaljnog urbanističkog plana "Lepetane" -Opština Tivat ("Službeni list Crne Gore", br.045/19 od 05.08.2019.). Iako je izrada plana bila u poodmakloj fazi donešena je Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi  DUP-a „Lepetane“ (“Sl.list CG” br. 138/21 od 29.12.2021.godine) i izrada ovog planskog dokumenta je obustavljena.                
Naselje Lepetane svojim položajem i dobrom saobraćajnom povezanošću sa Herceg Novim i Kotorom ima sve uslove za razvoj ali s obzirom na nepostojanje planskog dokumenta godinama smo onemogućeni da bilo šta radimo. Osim nemogućnosti gradnje prekidaju se i svi postupci legalizacije zbog nepostojanja planskog dokumenta.    
Ulaganja Opštine Tivat, godinama unazad nije bilo, ni u infrastrukturu ni u razvoj ovog naselja što je opet posljedica nepostojanja planskog dokumenta. Shodno svemu navedenom, smatramo da smo kao građani oštećeni i onemogućeni da ostvarimo svoja prava te da smo pokazali značajno strpljenje desetak godina unazad čekajući da se planski dokument izradi. Očekujemo podršku Opštine Tivat u cilju iniciranja što hitnijeg pristupanja izradi detaljnog plana Lepetane.
Ovim putem bi naveli da smo kao zajednica došli do zajedničkog dogovora da se krajnji rok odgovora nadležnih očekuje 15 dana od dana primanja peticije. U suprotnom bićemo primorani da stupimo u akciju u vidu stopiranja saobraćaja Jadranske magistrale do pronalaska rješenja. 


MJESNA ZAJEDNICA LEPETANE    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize MJESNA ZAJEDNICA LEPETANE to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...