AKADEMSKA INICIJATIVA ZA PROMJENU USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

VAŽNO JE POTPISATI PETICIJU! 
 
Pozivamo vas da aktivno nastavite sa dijeljenjem linka peticije na društvenim mrežama čime će se još više ubrzati provođenje ove akcije i dati legitimitet zahtjevu građana za Ustavne promjene.

Logo_AIPUB.png

MEMORANDUM

O PROMJENI USTAVNOG UREĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE

Građani Bosne i Hercegovine iskazuju dužnu zahvalnost administraciji USA što je krajem 1995. godine bila organizator i posrednik u potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je zaustavljen rat, velika stradanja i patnje svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, a što je omogućilo mir koji traje punih 25 godina. Međutim Dejtonski sporazum koliko god bio efikasan u zaustavljanju rata pokazao se kao nefunkcionalan u njegovom dosljednom provođenju kao i u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Mnoge njegove ideje poput povratka izbjeglih i raseljenih lica nisu se ostvarile, a istovremenno su osnažene snage koje su pokušale ratnim sredstvima da razbiju Bosnu i Hercegovinu da to nastave u miru kroz neprekidnu opstrukciju u njenom funkcionisanju.

Iz navedenih razloga novi Ustav Bosne i Hercegovine treba se zasnivati  na sljedećim osnovnim principima:    

 1. Naziv drževe: REPUBLIKA BOSNA kao sljedbenica  930 godina dugog historijskog naziva  države (948-1878) BOSNA  
 2. Interes: Interes države Republike Bosne je iznad interesa pojedinaca, nižih nivoa vlasti, susjednih i drugih država svijeta te iznad interesa međudržavnih asocijacija i blokova.  
 3. Teritorija: Suverenitet i teritorijalni integritet u AVNOJ-evskim granicama.  
 4. Kontinuitet:  Kontinuitet Republike Bosne u različitim oblicima i stepenu samostalnosti i suvereniteta se proteže od srednjovekovne Bosne kada je Bosna bila nezavisna država preko  pašaluka (ejaleta, ajaleta beglerbegluka) pod osmanskom upravom,  Bosne i Hercegovine kao corpus separatuma pod Austro-ugarskom upravom, članom 135. Vidovdanskog ustava zaštićenim granicama Bosne i Hercegovine utvrđenim na Berlinskom kongresu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, federalne jedinice u SFRJ kada je 25.novembra na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena njena državnost i Republike Bosne i Hercegovine koja je na osnovu rezultata referenduma za nezavisnost, što je od nas tražila Internacionalna zajednica održanom 29. februara i 01. marta 1992. godine, priznata kao nezavisna i suverena država 06 i 07 aprila 1992. godine od Evropske zajednice i USA te primljena u Ujedinjene nacije 22.maja1992. godine.  
 5. Definicija Republike Bosne: Bosna je država ravnopravnih građana i naroda. Dakle, na prvo mjesto postaviti građanina, a ravnopravnost njenih naroda treba da proističu iz  pravne i praktične ravnopravnosti svakog građanina Bosne.  
 6. Nacionalni identitet: Afirmirati  nacionalni identitet BOSANAC koji obuhvata sve državljane Bosne ili doživljavaju Bosnu kao matičnu državu po uzoru na SAD, Francusku i druge  evropske države koje naciju definiraju kao zajednicu građana jedne države uz zadržavanje i neosporavanje etničke pripadnosti bošnjačkom, srpskom, hrvatskom i drugim narodima koji žive u Bosni.   
 7. Struktura državne zakonodavne, izvršne i sudske vlasti:
 •  Predsjednik Republike Bosne bira se na cijeloj teritoriji države kao jedne izborne jedinice. Po mogućnosti uvesti elektorsko glasanje po uzoru na USA.
 •  Vlada Republike Bosne koja ima sva ministarstva neophodna za funkcionisanje države.
 • Parlamentarna skupština Republike Bosne koja bi imala dva doma.
 • Predstavnički dom  koji se bira po principu jedan čovjek jedan glas proporcionalno broju stanovnika iz četiri regije koje su i  izborne jedinice (ukupno 99 članova predstavničkog doma - parlamenta)
 • Dom regija koji bi imao po deset članova iz svake regije. Mehanizme njihovog izbora treba utvrditi 
 • Vrhovni sud Republike Bosne kao najviši sud opće nadležnosti
 • Ustavni sud Republike Bosne koji bi rješavao usklađenost nižih pravnih akata sa
 • Ustavom Republike Bosne sa osam sudija i devetim Predsjednikom suda    

  Precizniji sastav i nadležnosti navedenih institucija će se dati u posebnom aneksu.  
 1. Teritorijalno uređenje: Država Bosna  i Hercegovina uređuje se teritorijalno ur u četiri regije i to: Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i  Banjalučka makroregija.

Džavid Begović Mr.Sci.    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Džavid Begović Mr.Sci. to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...