AKADEMSKA INICIJATIVA ZA PROMJENU USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

VAŽNO JE POTPISATI PETICIJU! 
 
Pozivamo vas da aktivno nastavite sa dijeljenjem linka peticije na društvenim mrežama čime će se još više ubrzati provođenje ove akcije i dati legitimitet zahtjevu građana za Ustavne promjene.

Logo_AIPUB.png

MEMORANDUM

O PROMJENI USTAVNOG UREĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE

Građani Bosne i Hercegovine iskazuju dužnu zahvalnost administraciji USA što je krajem 1995. godine bila organizator i posrednik u potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, čime je zaustavljen rat, velika stradanja i patnje svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, a što je omogućilo mir koji traje punih 25 godina. Međutim Dejtonski sporazum koliko god bio efikasan u zaustavljanju rata pokazao se kao nefunkcionalan u njegovom dosljednom provođenju kao i u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Mnoge njegove ideje poput povratka izbjeglih i raseljenih lica nisu se ostvarile, a formiranje entiteta pod nazivom Republika Srpska, za kojeg je presudom Internacionalnog suda pravde od 2007. godine utvrđena odgovornost za genocid, osnažilo je snage koje su pokušale ratnim sredstvima da razbiju Bosnu i Hercegovinu da to nastave u miru kroz neprekidnu opstrukciju u njenom funkcionisanju.

Iz svih navedenih razloga novi Ustav Bosne i Hercegovine treba se zasnivati  na sljedećim osnovnim principima:    

 1. Naziv drževe: REPUBLIKA BOSNA kao sljedbenica  930 godina dugog historijskog naziva  države (948-1878) BOSNA  
 2. Interes: Interes države Republike Bosne je iznad interesa pojedinaca, nižih nivoa vlasti, susjednih i drugih država svijeta te iznad interesa međudržavnih asocijacija i blokova.  
 3. Teritorija: Suverenitet i teritorijalni integritet u AVNOJ-evskim granicama.  
 4. Kontinuitet:  Kontinuitet Republike Bosne u različitim oblicima i stepenu samostalnosti i suvereniteta se proteže od srednjovekovne Bosne kada je Bosna bila nezavisna država preko  pašaluka (ejaleta, ajaleta beglerbegluka) pod osmanskom upravom,  Bosne i Hercegovine kao corpus separatuma pod Austro-ugarskom upravom, članom 135. Vidovdanskog ustava zaštićenim granicama Bosne i Hercegovine utvrđenim na Berlinskom kongresu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, federalne jedinice u SFRJ kada je 25.novembra na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena njena državnost i Republike Bosne i Hercegovine koja je na osnovu rezultata referenduma za nezavisnost, što je od nas tražila Internacionalna zajednica održanom 29. februara i 01. marta 1992. godine, priznata kao nezavisna i suverena država 06 i 07 aprila 1992. godine od Evropske zajednice i USA te primljena u Ujedinjene nacije 22.maja1992. godine.  
 5. Definicija Republike Bosne: Bosna je država ravnopravnih građana i naroda. Dakle, na prvo mjesto postaviti građanina, a ravnopravnost njenih naroda treba da proističu iz  pravne i praktične ravnopravnosti svakog građanina Bosne.  
 6. Nacionalni identitet: Afirmirati  nacionalni identitet BOSANAC koji obuhvata sve državljane Bosne ili doživljavaju Bosnu kao matičnu državu po uzoru na SAD, Francusku i druge  evropske države koje naciju definiraju kao zajednicu građana jedne države uz zadržavanje i neosporavanje etničke pripadnosti bošnjačkom, srpskom, hrvatskom i drugim narodima koji žive u Bosni.   
 7. Struktura državne zakonodavne, izvršne i sudske vlasti:
 •  Predsjednik Republike Bosne bira se na cijeloj teritoriji države kao jedne izborne jedinice. Po mogućnosti uvesti elektorsko glasanje po uzoru na USA.
 •  Vlada Republike Bosne koja ima sva ministarstva neophodna za funkcionisanje države.
 • Parlamentarna skupština Republike Bosne koja bi imala dva doma.
 • Predstavnički dom  koji se bira po principu jedan čovjek jedan glas proporcionalno broju stanovnika iz četiri regije koje su i  izborne jedinice (ukupno 99 članova predstavničkog doma - parlamenta)
 • Dom regija koji bi imao po deset članova iz svake regije. Mehanizme njihovog izbora treba utvrditi 
 • Vrhovni sud Republike Bosne kao najviši sud opće nadležnosti
 • Ustavni sud Republike Bosne koji bi rješavao usklađenost nižih pravnih akata sa
 • Ustavom Republike Bosne sa osam sudija i devetim Predsjednikom suda    

  Precizniji sastav i nadležnosti navedenih institucija će se dati u posebnom aneksu.  
 1. Teritorijalno uređenje: Država Bosna  i Hercegovina uređuje se teritorijalno ur u četiri regije i to: Sarajevska, Tuzlanska, Mostarska i  Banjalučka makroregija.

Džavid Begović Mr.Sci.    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Džavid Begović Mr.Sci. preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 1000 ljudi.

Saznajte više...