INICIJATIVA ZA USVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U OBLASTI OKOLIŠA

"Aarhus centar u BiH",

zajedno sa organizacijama civilnog društva za uspostavljanje BiH sektorskog

mehanizma u oblastima okoliš, transport i energija u procesima EU integracije (SECO ETE):

Centar za održivi razvoj Brčko distrikt BiH,

Centar za menadžment, razvoj i planiranje MDPi Doboj,

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo,

Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla,

Eko Element Bugojno,

Eko Most Mostar  i

LIR Evolucija Banja Luka

pokreće inicijativu za usvajanje

Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/ životne sredine i Akcionih planova za provođenje strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH.  Nacrte dokumenata možete pogledati na :

Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracije BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor okoliša/ životne sredine u periodu poslije 2017. godine. Time bi:

  • Bosna i Hercegovina nastavila put EU integracija i podrške kroz realizaciju neophodnih projekata na cijeloj svojoj teritoriji;
  • Entiteti i Brčko distrikt BiH imali strateški okvir za usklađivanje okolišnih propisa BiH sa EU pravnom stečevinom (trećina EU propisa se odnosi upravo na okoliš/ životnu sredinu);
  • Općine/ opštine mogle povući više od 50 miliona eura na godišnjem nivou iz EU fondova za rješavanje infrastrukturnih projekata u oblasti okoliša/ životne sredine;
  • Privredna društva imala adekvatan pravni okvir i relevantne partnere u implementiranju projekata u oblasti okoliša/ životne sredine;
  • Građani korištenjem EU fondova imali kvalitetnije vodovodne i sisteme za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, riješena pitanja zbrinjavanja otpada, čistiji zrak i zdraviju prirodu.

Cilj ove inicijative jeste što brže vraćanje sektora okoliša/životne sredine u program korištenja pretpristupne pomoći EU -  IPA II za BiH, a samim tim i ponovno korištenje izvora finansiranja ovog sektora, odnosno ubrzavanje rješavanja nagomilanih problema u sektoru.

Mi smo opredijeljeni da zajedno, usmjereno, dugoročno i na partnerskoj osnovi sa nadležnim tijelima radimo na važnim zadacima za građane BiH, a jedan od najvažnijih zadataka je da stvorimo uslove da okoliš/životna sredina bude takav/va da se ne razlikuje po standardima od okoliša/ životne sredine razvijenih zemalja i EU.

Na tom putu, jako važan korak za Bosnu i Hercegovinu je donošenje Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša/ životne sredine i Akcionih planova za provođenje strategije u entitetima i Brčko distriktu BiH,

 PRIDRUŽITE NAM SE!

 

 

 


Udruženje "Aarhus centar u BiH"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju


OR

Your email address will not be published on our site. However, the author of the petition will see all the information you provide on this form.

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Facebook