JP Grijanje Zenica - DOSTA - nezakoniti paušali, isključivanje i (ne) usluga

 Da li ste za isključivanje sa mreže JP Grijanje Zenica i ukidanje nezakonitih paušala. Da li ste za to da za svoj novac dobijete i kvalitetnu uslugu? Trebamo li natjerati sudove i općinske vlasti da poštuju Zakon o zaštiti potrošača, ZOO? Smatrate li da su zakoni države iznad opštinskih odluka? Da li vam je više dosta?!

 http://www.ozp.gov.ba/sites/default/files/dokumenti/PAUSALI.pdf  

"Tako nam se nameće pitanje (a u skladu s našom zakonskom
obvezom mi se moramo potruditi na njega odgovoriti) što potrošači plaćaju putem komunalnih
naknada? Propuste općine, grada prilikom osnivanja komunalnih poduzeća? Nastavak pravno i
ekonomski neodržive poslovne tradicije i prakse? Nedostatke gospodarske, socijalne, radne,
financijske politike? Smatramo da je postojeće stanje u komunalnom sektoru došlo do svog
antiklimaksa, te da je zrelo za strukturalne i funkcionalne promjene k većoj tržišnoj orijentiranosti
korigiranoj jedino politikom zaštite potrošača.....
Nadalje, zabrinjavajući je trend porasta broja prigovora potrošača upućenih Instituciji
ombudsmana za zaštitu potrošača BiH koji su posljedica svakodnevnih problema s kojima se
potrošači-korisnici komunalnih usluga susreću zbog opstruiranja implementacije ZZP-a i ZOO-a u
oblasti mjerenja i fakturiranja troškova komunalnih usluga. Zaista, svjedoci smo svakodnevnog i
prolongiranog prebacivanja tereta negativnog poslovanja JKP-a na leđa potrošača."

Grijanje vodovod i ostale neregularnosti u Zenici    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Grijanje vodovod i ostale neregularnosti u Zenici to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people who are viewing other petitions on our site, but have not yet viewed this petition.

Facebook