Izmjena Krivičnog zakona FBiH - Služenje alkohola maloljetnicima

Krivični zakon FBiH, Član 237.

Služenje alkoholnih pića mlađim maloljetnicima:

Ko u ugostiteljskom objektu ili drugom objektu u kojem se prodaju alkoholna pića posluži maloljetnika koji nije navršio šesnaest godina života žestokim alkoholnim pićem ili ga posluži drugim alkoholnim pićem u količinama koje mogu izazvati pijanstvo maloljetnika, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Nedostaci ovog Krivičnog zakona su mnogostruki:

-          Iako je u Zakonima o unutrašnjoj trgovini i trgovninskoj djelatnosti postavljena zabrana prodaje alkohola licima mlađim od 18 godina, prema ovom Krivičnom zakonu, nepoštivanje te zabrane nije krivično djelo.

-          Krivično djelo je počinjeno samo ukoliko se osobi mlađoj od 16. godina posluži ili proda alkoholno piće, ali izričito „žestoko alkoholno piće ili drugo alkoholno piće u količinama koje mogu izazvati pijanstvo maloljetnika“.

-          Krivičnim zakonom nije definisana kazna za prodaju alkohola osobama mlađim od 18. godina, koje su istim Zakonom u Članu 2, stavu 10) definisane kao maloljetnici.

Ovakav paradoks u Zakonu je očigledno uvjetovan donošenjem odluke o zabrani prodaje i posluživanje alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina, u Zakonu o unutrašnjoj trgovini (2010) i ugostiteljskoj djelatnosti (2009), nekoliko godina poslije usvajanja Krivičnog zakona (2003).

Tražimo neophodnu izmjenu i dopunu člana 237. Krivičnog zakona FBiH definišući krivičnim djelom svaku prodaju ili posluživanje bilo kojeg alkoholnog pića maloljetniku, odnosno osobi koja nije navršila 18 godina.

Pozivamo predstavnike lokalnih, kantonalnih i entitetskih institucija, firmi, medija, građane da nam potpisivanjem ove peticije daju podršku u realizaciji naše ideje i na taj način rješavanje jednog od vodećih problema mladih (maloljetnickog alkoholizma). Ova peticija će na kraju biti prosljeđena odgovarajućim institucijama, ministarstvima, inspekcijama i medijima.


Grupa učenika Srednje medicinske škole u Tuzli    Kontaktirajte autora peticije