Izmjena Krivičnog zakona FBIH !

Izmjena Krivičnog zakona FBiH - Služenje alkohola maloljetnicima

Krivični zakon FBiH, Član 237.

Služenje alkoholnih pića mlađim maloljetnicima:

Ko u ugostiteljskom objektu ili drugom objektu u kojem se prodaju alkoholna pića posluži maloljetnika koji nije navršio šesnaest godina života žestokim alkoholnim pićem ili ga posluži drugim alkoholnim pićem u količinama koje mogu izazvati pijanstvo maloljetnika, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Nedostaci ovog Krivičnog zakona su mnogostruki:

-          Iako je u Zakonima o unutrašnjoj trgovini i trgovninskoj djelatnosti postavljena zabrana prodaje alkohola licima mlađim od 18 godina, prema ovom Krivičnom zakonu, nepoštivanje te zabrane nije krivično djelo.

-          Krivično djelo je počinjeno samo ukoliko se osobi mlađoj od 16. godina posluži ili proda alkoholno piće, ali izričito „žestoko alkoholno piće ili drugo alkoholno piće u količinama koje mogu izazvati pijanstvo maloljetnika“.

-          Krivičnim zakonom nije definisana kazna za prodaju alkohola osobama mlađim od 18. godina, koje su istim Zakonom u Članu 2, stavu 10) definisane kao maloljetnici.

Tražimo neophodnu izmjenu i dopunu člana 237. Krivičnog zakona FBiH definišući krivičnim djelom svaku prodaju ili posluživanje bilo kojeg alkoholnog pića maloljetniku, odnosno osobi koja nije navršila 18 godina.

Pozivamo lokalne,kantonalne i entitetske institucije, medije,građane da nam potipisivanjem ove peticije daju podršku u realizaciji naše ideje.Ova peticija će biti prosljeđena odgovarajućim institucijama.


Lilium Bosniacum    Kontaktirajte autora peticije