MyLawHoodie

Mi, dolje potpisani studenti i studentice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovim putem podržavamo 
dosadašnji rad društva Selecta promocije d.o.o. na projektima izrade službenih fakultetskih majica dugih
rukava s kapuljačom (tzv. "hoodie") na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva i Fakultetu
kemijskog inženjerstva i tehnologije, te izražavamo želju da Dekanat Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odobri
izradu službenih hoodie-ca Pravnog fakulteta prema dizajnu odabranom od strane studenata.

 


Selecta promocije d.o.o.    Kontaktirajte autora peticije