Nargila-moderna droga

Članovi sekcije "Civitas" OŠ "Umihana Čuvidina", Sarajevo, radeći na "Projektu Građanin" izabrali su problem konzumiranja nargile maloljetnih osoba.

Istražujući ovaj problem, došli su do poražavajućih rezultata: da sve više maloljetnika (počevši i od 12 god) skoro svakodnevno konzumiraju nargilu, s tim da nisu svjesni niti su informisani o brojnim štetnim posljedicama konzumiranja nargile: glavobolja, ovisnost, agresivnost, ošamućenost, neraspoloženje. Najveći utjecaj se odnosi na mozak i pluća ljudi. Obratili smo se nadležnim institucijama Vlade i Skupštine KS: Sanitarna, zdravstvena i farmaceutska inspekcija, JU Zavod za bolesti ovisnosti KS, Ministrstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, MUP KS, koji su nas podržali u incijativi za dopune i izmjene postojeća tri zakona a to su:

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina,

Krivični zakon BIH, 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. 

U okviru ovih zakona kojim bi se NARGILA- proglasila legalnom drugom kao što su i alkohol i cigarete, samim tim bi se i nabavljanje, korištenje, prodaja nargile bili obuhvaćeni zakonskim propisima. 

Nadamo se da ćete potpisujući našu peticiju doprinijeti što skorijem rješavanju ovog problema, a time spasiti mlađe naraštaje od štetnih utjecaja ovog Tihog Ubice nacije. 


Sekcija "Civitas", OŠ "Umihana Čuvidina"    Kontaktirajte autora peticije