Odbranimo zajedno Luku Kotor - vrata našeg grada!

Ponovo je u režiji DPS-a izvršeno nasilje nad voljom i interesima građana Kotora. Bez saglasnosti njihovih izabranih predstavnika - odbornika u Skupštini Opštine Kotor, u novi Bord direktora Luke Kotor AD imenovani je kadar koji zastupa interese svima znanih privilegovanih tajkunskih lobija.

U prethodnoj godini ovi članovi Borda ništa nijesu uradili da Luka Kotor AD dobije dugoročnu koncesiju i time obezbijede da lučkim prostorom gazduje naše preduzeće u većinskom vlasništvu Opštine Kotor.

SDP je u zadnjih godinu i po dana bezbroj puta upozoravao na opasnost da Luka trajno bude preuzeta od strane tajkunskog lobija. Mi smo u toku nekoliko posljednjih zasjedanja Skupštine Opštine Kotor onemogućili da instruisani kadrovi ponovo budu izabrani u Bord direktora Luke Kotor AD.

Međutim, DPS je izvršio političko nasilje i mimo saglasnosti Skupštine Opštine, na Skuštini akcionara Luke izabrao iste instruisane kadrove bez saglasnosti predstavnika naroda.

Zbog toga smo krenuli u široku kampanju prikupljanja potpisa građana u cilju podrške za sticanje dugoročne koncesije za Luku Kotor AD i sprečavanje njene prodaje. Jedan dio te kampanje je i online peticija, namijenjena onima koji neće biti u prilici da nam pruže podršku na nekom od punktova na kojima će biti organizovano javno prikupljanje potpisa.

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da SDP Kotor preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook