Peticija Ambasadi SAD povodom preustroja FBiH

Vaša ekselencijo,


U medijima je objavljeno da Ambasada SAD radi na preustroju FBiH i da je za te svrhe oformila radnu grupu. Ovo pismo Vam dostavljamo sa ciljem da Vam ukažemo da nije dovoljno vršiti preustroj FBiH, već je potrebno preustrojiti cijelu BiH. BiH je potrebno ustrojiti tako da bude organizirana na samo tri nivoa vlasti: lokalna (mjesna) zajednica, općina/opština i Republika BiH. Ako se već bavite uređenjem naše države, onda je ustrojite tako da Parlament BiH ima Senat i Kongres, pri čemu bi senatore delegirale općine po principu jedna općina - jedan senator. Kongres BiH bi se birao iz redova stranaka. Predsjednika BiH bi birali građani BiH direktnim izborima (na isti način kao što se bira predsjednik SAD). Molimo Vas da učinite sve kako bi BiH bila ustrojena na ovaj način.

Samo dobre stvari - politička grupe


Samo dobre stvari - politička grupa    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Svojim potpisom dajem ovlast da Samo dobre stvari - politička grupa preda moj potpis nadležnima ovoga problema.


ILI

Primit ćete e-mail sa linkom za potvrdu svog potpisa. Da biste sa sigurunošću primali naše e-mailove, molimo dodajte adresu info@onlinepeticija.com u svoj imenik ili listu sigurnih kontakata.

Napominjemo da ne možete potvrditi svoj potpis odgovorom na ovu poruku.
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...

Facebook