Peticija protiv gašenja muzike i prekida programa u Bosanskoj Kru

Poštovani građani,

budući da znamo da je Bosanska Krupa turistički grad, trebamo da se pobunimo protiv stanja koje to ove godine pobija. Naime, muzički program se radnim danima ukida u 23 sata, a vikendom u 24, u sred ljetne sezone. Ovakav pristup nije nimalo povoljan ekonomski, niti odaje dobru turističku sliku tzv. "turistički atraktivnog"grada. Bitno je napomenuti da nigdje u USK nije zastupljena ovakva praksa. Mladi ljudi i građani su ogorčeni ovakvom situacijom, koja je trebala da bude razmatrana demokratski, a ne biti donesena od strana pojedinaca koji se ne obaziru na dobrobit i daljnji rast i razvoj grada. Ne smijemo dopustiti da nam se život i duh grada gasi, u jedinom periodu godine kad može da živi. Bosanska Krupo, probuditi ćemo te iz inducirane kome!