Peticija protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Uni

Izgradnjom mHE i HE u NP “Una” dolazi do zadržavanja sedimenata i hranjive materije iz vode, mijenja se temperatura i hemija rijeke i ometa se geološki proces erozije i nanosa kojima rijeka oblikuje zemlju koja je okružuje,te se mijenja fizičko-hemijski uvjet u vodi koji usporava stvaranje sedre, koja predstavlja jedno od glavnih prirodnih fenomena našeg područja.Također izgradnja mHE i HE dovodi do: trajnog gubitka plodnog tla, šuma i degradacije gornjeg toka rijeke, gubitka bioraznolikosti, opadanja kvalitete vode zbog stvaranja “efekta bare” u akumulacijama, promjene mikroklime područja i potapanja izvora čiste pitke vode. Stim u vezi,a  povodom preduzetih inicijativa vlasti o gradnji mHE i HE u NP “Una”, Udruženje ABC je odlučilo pokrenuti peticiju protiv gradnje mHE i HE u Nacionalnom parku “Una”.

-       Ne prihvatam odluku da se na području NP Una grade mini He i HE
-       Ne prihvatam da se rijeka Una daje na koncesiju bilo kome

The construction of the hydropower plants in the National Park "Una" leads to retention of sediments and nutrients from the water, changes temperature and chemistry of the river and interferes with the geological process of erosion and sedimentation of river and also changes physical and chemical condition of the water which slows down the formation of tuff, which is one of the main natural phenomena of our area. Construction of hydopower plants also leads to: permanent loss of fertile soil, forests and degradation of the headwaters, biodiversity loss, water quality loss due to the creation of "pond effect" in the reservoirs, changes in microclimate conditions of the area and immersion of clean drinking water sources. Association of ABC decided to start a petition against the construction of hydropower plants in the National Park "Una".  

-  I do not accept construction of hydropower plants in National park „Una“
-  I do not accept giving river Una under concession to anyone


Udruženje ABC    Kontaktirajte autora peticije