PETICIJA: Protiv prodaje zemljišta Doma kulture Jelah

Poštovane sugrađanke/sugrađani,  

Nakon usvajanja zaključka na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Tešanj, razrađenog u interesnim sferama krupnog kapitala i podržanog od strane " skrivene " koalicije, tj. općinskih vijećnika SDA/SDP i njihovih satelita, vaš NGP Valter poziva sve stanovnike MZ Jelah, ali i druge građane sa područja Općine Tešanj da svojim potpisom na online peticiji " Protiv prodaje zemljišta Doma kulture Jelah " iskažete jasno protivljenje prodaji imovine MZ Jelah radi ostvarivanja interesa pojedinaca iz gore navedenih političkih struktura.

Napominjemo da je navedena lokacija upisana kao vlasništvo MZ Jelah, tj. zajednička imovina svih njenih stanovnika i da se kao takva treba sačuvati i za buduće generacije.

Naš pokret zastupa stav da se navedena imovina može unijeti kao vlasnički udio MZ Jelah u eventualnoj budućoj izgradnji na lokaciji koja se definiše kao " Centar Jelah " u okviru javno-privatnog partnerstva i to na osnovu javnog i transparentno provedenog procesa sa aktivnim učešćem kako svih vlasnika parcela u ovom urbanističkom obuhvatu, tako i stanovnika MZ Jelah.

Interes stanovnika MZ Jelah je da se na navedenoj lokaciji obezbjedi prostor za kino salu, amfiteatar, sa kancelarijskim prostorima za mjesnu zajednicu i udruženja građana.

Potpisivanjem ove peticije svi zajedno u općem interesu podržavamo daljni razvoj Jelaha, ali se oštro protivimo prodaji teško sačuvane zajedničke imovine, pod izlikom obezbjeđivanja sredstava za nastavak izgradnje Sportske dvorane u Jelahu, koja se isključivo i to pod hitno treba završiti obezbjeđivanjem sredstava kroz budžet Općine Tešanj i sa viših nivoa vlasti.

U ovom momentu, zbog pogoršane situacije zbog corona virusa pristupit će se potpisivanju online peticije, a u slučaju da od strane gore navedenih otuđenih političkih struktura se nastave procedure za zadovoljenje njihovih megalomanski tajkunskih interesa odgovorit ćemo direktnim građanskim akcijama.

Kao nikada do sada, kroz građansko jedinstvo podržite da zajedno sačuvamo ono što predstavlja sigurne temelje naše budućnosti. U protivnom izgubit ćemo sve ono na što smo bili ponosni !

ŽEDNI SMO PRAVDE!

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize NGP Valter to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILIPlaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...