Peticija za diplomce FF

Ovim putem izražavam podršku sljedećim zahtjevima studenata Filozofskog fakulteta:

1. da Naučno-nastavno vijeće Fakulteta odobri pomjeranje roka za odbranu diplomskog rada studentima završne godine drugog ciklusa na 31.decembar 2013.godine;

2. da Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu ubuduće sadrže odredbu prema kojoj će studentima završne godine drugog ciklusa, koji su do kraja septembra tekuće akademske godine ispite položili i prijavili tezu, biti ostavljena naredna akademska godina da dovrše preostalu obavezu, i to bez dodatne materijalne naknade.

 


Studenti Filozofskog fakulteta    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Studenti Filozofskog fakulteta to hand over my signature to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...

Facebook