Peticija za donošenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Republici Srpskoj 

PLAKAT_CCI_KORUPCIJA_B2_RS.jpg

MI, građani i pacijenti iz Republike Srpske, svakodnevno svjedočimo kršenju osnovnih ljudskih prava u zdravstvenom sistemu, diskriminacije pacijenata i korisnika zdravstvenih usluga.

Sve češće u medijima čitamo o nehumanim postupcima, neadekvatnom liječenju i smrti pacijenata u zdravstvenim ustanovama, što se često pripisuje greškama ljekara, nemaru i korupciji u zdravstvu.  

UG Stop mobbing iz Trebinja i Udruženje za razvoj društva Kap iz Sarajeva pokrenuli su peticiju građana za donošenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata u Republici Srpskoj kao odgovor na sve veća kršenja ljudskih prava u zdravstvenom sistemu BiH i diskriminaciju pacijenata. 

Ovom peticijom:

MI, pacijenti i građani, zahtijevamo da se liječimo u javnim zdravstvenim ustanovama pod uslovima koji su dostojni čovjeka.  

MI, pacijenti zahtijevamo da budemo uključeni u donošenje odluka o zdravstvenim uslugama - jer zdravstvo MI direktno finansiramo svakog mjeseca putem doprinosa i poreza.  

MI, pacijenti, tražimo da se iskorijeni korupcija u zdravstvu i omogući adekvatno liječenje prema svim zakonima i konvencijama o osnovnim ljudskim pravima! 

RIMSKA POVELJA O PRAVIMA PACIJENATA  

U Rimu je 2002. godine usvojena Evropska povelja o pravima pacijenata/ poznatija kao "Rimska povelja", koja je u novembru iste godine ratifikovana u Briselu i tako je postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Evropske Unije. 

Njeno drugo poglavlje, u kojem je prezirano 14. prava pacijenata, sastavni je dio Evropskog ustava. 

1 - Pravo na preventivne mjereSvaki pojedinac ima pravo na odgovarajuću uslugu radi sprječavanja bolesti.

2 - Pravo na pristupSvaki pojedinac ima pravo na pristup zdravstvenim uslugama kada njegovo ili njeno zdravstveno stanje to zahtijeva. Zdravstvene usluge moraju biti jednako dostupne svima, bez diskriminacije bazirane na finansijskom stanju, mjestu stanovanja, vrsti bolesti ili vremenu pristupa zdravstvenim uslugama.

3 - Pravo na informisanostSvaki pojedinac ima pravo na pristup svim oblicima informacija koja se odnose na njegovo zdravstveno stanje, metodama liječenja i kako se koriste, a i sva naučna dostignuća i tehnološke inovacije moraju mu biti stavljene na raspolaganje.

4 - Pravo na pristanakSvaki pojedinac ima pristupa svim informacijama koje bi njemu/njoj omogućilo aktivno učešće u odlukama koje se tiču njegovog/njenog zdravlja. Te informacije su preduslov za bilo kakvu proceduru ili tretman, uključujući i učestvovanje u naučnom istraživanju.

5 - Pravo na slobodu izbora. Svaki pojedinac ima pravo slobodnog izbora izmedju različitih tretmanskih procedura i davalaca zdravstvene zaštite na bazi adekvatne informacije.

6 - Pravo na privatnost i povjerljivost- Svaki pojedinac ima pravo na povjerljivost ličnih informacija, uključujući informacije u odnosu na zdravstveno stanje i potencijalnu dijagnostiku ili terapijske procedure, kao i na zaštitu privatnosti za vrijeme dijagnostičkih pretraživanja, pregleda specijalista i medicinsko/hirurškog tretmana uopšte.

7 - Pravo poštovanja pacijentovog vremena. Svaki pojedinac ima pravo da dobije neophodan tretman brzog i planiranog vremena. Ovo pravo se odnosi na svaku fazu rada.

8 - Pravo na pridržavanje kvaliteta standarda. Svaki pojedinac ima pravo pristupa visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama na osnovu specifikacije i pridržavanja preciznog standarda.

9 - Pravo na sigurnost. Svaki pojedinac ima pravo da bude pošteđen povreda prouzrokovanim lošim funkcionisanjem zdravstvenih službi, pogrešnom medicinskom praksom i greškama, i pravo pristupa zdravstvenim uslugama i tretmanima koji zadovoljavaju visoke sigurnosne standarde.

10 - Pravo na inovaciju. Svaki pojedinac ima pravo pristupa inovacionim procedurama, uključujući dijagnostičke procedure, prema internacionalnim standardima i nezavisno od finansijskih i ekonomskih uslova.

11 - Pravo da se izbjegne nepotrebna patnja i bol. Svaki pojedinac ima pravo da izbjegne patnju i bol koliko god je to moguće, u svakoj fazi bolesti.

12 - Pravo na personalizovanje tretmana. Svaki pojedinac ima pravo da se dijagnostički i terapeutski programi oblikuju prema njegovim potrebama koliko god je to moguće.

13 - Pravo na žalbu. Svaki pojedinac ima pravo na žalbu kad god pati od povrede i pravo da dobije odgovor i povratnu informaciju.

14 - Pravo na kompenzaciju. Svaki pojedinac ima pravo da dobije zadovoljavajuću kompenzaciju u okviru razumno kratkog vremenskog perioda.

Ova peticija građana, nakon što prikupi potpise građana, biće upućena u Narodnu skupštinu RS s ciljem pokretanja incijative za donošenje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Republici Srpskoj.  

Usvajanje navedenog Zakona u RS suzilo bi prostor za korupciju u zdravstvu jer se regulisanjem ove oblasti zakonski garantuje sprečavanje i kažnjavanje različitih pojavnih nepravilnosti i neregularnosti u ovom sektoru. O

vaj zakon bi definisao i garantovao prava pacijenata, informisao građane, pacijente i udruženja kako da reaguju, kako da ulože prigovor i traže nadoknadu štete od nadležne zdravstvene institucije, u slučaju nezadovoljstva uslugom ili tretmanom. 

Za više informacija molimo kontaktirajte: stop.mobbing@yahoo.com ili tel. 065 822 719.

 


UG Stop mobbing    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize UG Stop mobbing to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ILI
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...