Peticija za donošenje Zakona o pravima žrtava torture u BiH

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje jos uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život.

Glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torture u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torture nemaju adekvatno riješenu zdravstvenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torture. Prijedlog Zakona o pravima žrtava torture u Parlamentu BiH obaran  je dva puta, odnosno nije došao ni u parlamentarnu proceduru.

 

Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini.