PETICIJA za okončanje konkursne procedure

PREAMBULA

peticije za okončanje konkursne procedure u osnovnim i srednjim školama za prijem uposlenika u školskoj 2012/2013. godini po hitnom postupku

Na osnovu člana 72. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je 08. 08. 2012., sa izmjenama od 15. 08. 2012., raspisalo centralni Konkurs za prijem uposlenika u ustanove obrazovanja TK za školsku 2012/2013. godinu.

U smislu Člana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (''Sl. novine TK”, br: 06/04, 07/05, 17/11) i Člana 119. Zakona o srednjem obrazovanju (''Sl. novine TK'', broj: 17/11), škola kao javna ustanova dužna je vršiti prijem zaposlenika na osnovu javnog konkursa, odnosno oglasa, koji raspisuje Ministarstvo, objavljuje u dnevnom listu.

Po članu 5. važećeg Pravilnika o prijemu uposlenika navodi se da se postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu mora okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti, što znači da je taj rok 15. 09. 2012. godine za centralni konkurs, a 22. 09. 2012. za njegove izmjene. Učesnici u konkursu, ali i direktori i nastavno osoblje koje ne učestvuje u konkursu ogorčeni su zbog činjenice da se bliži rok po Članu 5. Pravilnika a da Ministarstvo ne nagovještava poštivanje istog.

Instrukcijom da se do okončanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana angažuju lica koja su u školama imali radni odnos dana 30. 06. 2012. godine, a zbog svoje nepreciznosti, krši se Član 72b. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, jer se nije omogućilo zapošljavanje pod jednakim uslovima i diskriminirani su učesnici u konkursu do čijeg okončanje je data saglasnost za angažman, a koji nisu svojim stručnim sposobnostima, godinama staža i svim nastavničkim kvalitetima dobili priliku zasnovati radni odnos.

Direktori škola javno govore o prekoračenju Člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanu, te Člana 127. Zakona o srednjem obrazovanju, od strane Školskih odbora, koji vrše nezakonite pritiske na direktore da angažuju određena lica. U ovoj cijeloj agoniji najviše ispaštaju naši učenici, iz više razloga. U toku jedne školske godine a zbog angažmana i nezavršene procedure prijema, jasno je da će učenici više puta promijeniti nastavnike iz mnogih predmeta. Znamo šta to znači za dinamiku grupe. Učenicima se u mnogo slučajeva, a zbog nemogućnosti kontrolisanja angažmana nije obezbijedila najbolja moguća nastava, što predstavlja direktno kršenje Člana 26. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju i Člana 31. Zakona o srednjem obrazovanju. U kolektivima se stvorila atmosfera u kojoj su mnogi nastavnici preokupljeni raznim egzistencijalnim problemima i kao takvi, svidjelo se to nekome ili ne, ne mogu učenicima pružiti ono što oni zaslužuju, a to je potpuna posvećenost nastavi i prenošenju najvećeg dara koji mogu dobiti – znanja.

Kao potpisnici ove Peticije, tražimo od pravnih službi nadležnih organa da se očituju povodom zakonske osnovanosti naših stavova, preduzmu odgovarajuće mjere i pomognu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da nađe modus da u zaknonskom roku po hitnom postupku okonča konkursnu proceduru. Tražimo od Ministarstva pravosuđa i uprave da putem Inspekcije za upravne poslove postupi u skladu sa stavkama 14., 15. i 16. Člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (''Sl. novine TK'', broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), i u svojoj nadležnosti izvrši nadzor i kontrolu zakonitosti konkursne procedure i očituje se ukoliko dođe do kršenja člana 5. Pravilnika o zapošljavanju.

 


"Prosvjetni konkursi TK"    Kontaktirajte autora peticije