PETICIJA za okončanje konkursne procedure

PREAMBULA

peticije za okončanje konkursne procedure u osnovnim i srednjim školama za prijem uposlenika u školskoj 2012/2013. godini po hitnom postupku

Na osnovu člana 72. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je 08. 08. 2012., sa izmjenama od 15. 08. 2012., raspisalo centralni Konkurs za prijem uposlenika u ustanove obrazovanja TK za školsku 2012/2013. godinu.

U smislu Člana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (''Sl. novine TK”, br: 06/04, 07/05, 17/11) i Člana 119. Zakona o srednjem obrazovanju (''Sl. novine TK'', broj: 17/11), škola kao javna ustanova dužna je vršiti prijem zaposlenika na osnovu javnog konkursa, odnosno oglasa, koji raspisuje Ministarstvo, objavljuje u dnevnom listu.

Po članu 5. važećeg Pravilnika o prijemu uposlenika navodi se da se postupak prijema zaposlenika po objavljenom konkursu/oglasu mora okončati u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na isti, što znači da je taj rok 15. 09. 2012. godine za centralni konkurs, a 22. 09. 2012. za njegove izmjene. Učesnici u konkursu, ali i direktori i nastavno osoblje koje ne učestvuje u konkursu ogorčeni su zbog činjenice da se bliži rok po Članu 5. Pravilnika a da Ministarstvo ne nagovještava poštivanje istog.

Instrukcijom da se do okončanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana angažuju lica koja su u školama imali radni odnos dana 30. 06. 2012. godine, a zbog svoje nepreciznosti, krši se Član 72b. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, jer se nije omogućilo zapošljavanje pod jednakim uslovima i diskriminirani su učesnici u konkursu do čijeg okončanje je data saglasnost za angažman, a koji nisu svojim stručnim sposobnostima, godinama staža i svim nastavničkim kvalitetima dobili priliku zasnovati radni odnos.

Direktori škola javno govore o prekoračenju Člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanu, te Člana 127. Zakona o srednjem obrazovanju, od strane Školskih odbora, koji vrše nezakonite pritiske na direktore da angažuju određena lica. U ovoj cijeloj agoniji najviše ispaštaju naši učenici, iz više razloga. U toku jedne školske godine a zbog angažmana i nezavršene procedure prijema, jasno je da će učenici više puta promijeniti nastavnike iz mnogih predmeta. Znamo šta to znači za dinamiku grupe. Učenicima se u mnogo slučajeva, a zbog nemogućnosti kontrolisanja angažmana nije obezbijedila najbolja moguća nastava, što predstavlja direktno kršenje Člana 26. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju i Člana 31. Zakona o srednjem obrazovanju. U kolektivima se stvorila atmosfera u kojoj su mnogi nastavnici preokupljeni raznim egzistencijalnim problemima i kao takvi, svidjelo se to nekome ili ne, ne mogu učenicima pružiti ono što oni zaslužuju, a to je potpuna posvećenost nastavi i prenošenju najvećeg dara koji mogu dobiti – znanja.

Kao potpisnici ove Peticije, tražimo od pravnih službi nadležnih organa da se očituju povodom zakonske osnovanosti naših stavova, preduzmu odgovarajuće mjere i pomognu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta da nađe modus da u zaknonskom roku po hitnom postupku okonča konkursnu proceduru. Tražimo od Ministarstva pravosuđa i uprave da putem Inspekcije za upravne poslove postupi u skladu sa stavkama 14., 15. i 16. Člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (''Sl. novine TK'', broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08 i 8/11), i u svojoj nadležnosti izvrši nadzor i kontrolu zakonitosti konkursne procedure i očituje se ukoliko dođe do kršenja člana 5. Pravilnika o zapošljavanju.

 


"Prosvjetni konkursi TK"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Fill the form below to sign this petition created by "Prosvjetni konkursi TK". The author of the petition will see all the information you provide on this form.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@onlinepeticija.com to your address book or safe senders list.

Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Facebook