PETICIJA ZA REVIZIJU ZDRAVSTVA BRČKO DISTRIKTA BIH

Vlada Brčko distrikta BiH
Kabinet / Ured Gradonačelnika
Udruženje žena „Anđeli“ iz Krepšića, uz podršku Udruženja žena „Đerdan“ iz Palanke, pokreću peticiju za ispravljanje niza nepravilnosti u lokalnom zdravstvu:

 

Ako ništa ne preduzmemo, ništa se neće ni promijeniti!
Dole potpisani građani podnose i zahtjevaju odgovor na:
- Provjera radnih sposobnosti svih uposlenika u zdravstvu i provjera odgovarajućih standarda u zdravstvenim ustanovama na godišnjem nivou, kao i transparentnost rezultata obavljene provjere.
- Obezbjeđenje dovoljnog stručnog kadra i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, unapređenje opreme, medicinskih aparata i sanitetskih vozila
- Stvaranje individualne odgovornosti ljekara, te sprječavanje korupcije među davaocima zdravstvenih usluga
- Ponašanje u skladu sa Hipokratovom zakletvom
Članovi ovog udruženja smatraju da je u zdravstvu Brčko distrikta, jednoj od najvažnijih oblasti života, potrebno obezbijediti najkvalitetniji nivo zdravstvene zaštite građana, te da se tome mora pristupiti sistemskim rješavanjem postojećih problema. Stanje u zdravstvu Brčko distrikta BiH je krajnje alarmantno!