Peticija za sigurnost: Zajedno protiv porodičnog nasilja u Gradačcu

Vođeni činjenicom da je jedno od krivičnih djela počinjenih 11.08.2023. godine i najteži oblik rodno zasnovanog nasilja usljed kojeg je život izgubila naša Nizama Hećimović, građanstvo je odlučilo da iskaže svoj bunt nizom protestnih okupljanja i ukaže na alarmantan problem porodičnog nasilja u Gradačcu. Ta odlučnost građanstva izrodila je Peticiju koja sadrži sljedeće zahtjeve:
1. USPOSTAVITI SIGURNU KUĆU U GRADAČCU
2. USPOSTAVITI POSEBAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA KOJA ĆE PRUŽATI ZDRAVSTVENU, PSIHOLOŠKU I PRAVNU POMOĆ
(Napomena: primarna obaveza ovog odjela/službe ili centra jeste pružanje pravne pomoći; zdravstvena i psihološka pomoć vrši se u vidu konsultacija i upućivanja u postojeće zdravstvene ustanove koje MORAJU unaprijediti svoje usluge)
3. USPOSTAVITI SAMOSTALAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA RAD SA DJECOM I MLADIMA U RIZIKU, PREVENTIVNO-TERAPIJSKI SA STRUČNIM NADZOROM
4. USPOSTAVITI BESPLATAN SOS BROJ ZA POMOĆ KOJA ĆE BITI DOSTUPNA 24 SATA ZA PODRUČJE GRADA GRADAČAC
5. UVESTI NASTAVNI MATERIJAL O JEDNAKOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA SVIM NIVOIMA OBRAZOVANJA
(Napomena: potrebno je angažovati stručnjakinje i stručnjake iz oblasti rodne ravnopravnosti koji će nastavnom kadru pomoći u podučavanju djece o ovoj materiji)
6. ULOŽITI,OJAČATI I OPREMITI POLICIJSKE SNAGE LJUDSTVOM, OPREMOM I STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM
(Napomena: potrebno je podučiti sve policajce i policajke o rodnom senzibilitetu i adekvatnom pristupu žrtvi porodičnog nasilja u svrhu sprječavanja dodatne traumatizacije)
7. FORMIRATI I OBUČITI POSEBAN ODJEL U POLICIJSKOJ UPRAVI KOJI ĆE PRIMATI I OBRAĐIVATI POZIVE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA
(Napomena: potreban je tim ljudi stručno osposobljen za rad sa žrtvama porodičnog nasilja koji će raditi i sa psihologom, te pripremiti sav dokazni materijal u svrhu procesuiranja i kažnjavanja nasilnika)
8. USPOSTAVITI SAMOSTALAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNE I PSIHOLOŠKE POMOĆI GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA U STVARANJU ZDRAVIJIH MEĐULJUDSKIH ODNOSA U SVRHU SPRJEČAVANJA ESKALACIJE NASILJA


Neformalna grupa građanki i građana    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

Potpisivanjem prihvatam da Neformalna grupa građanki i građana može vidjeti sve podatke koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.

Nećemo prikazivati vašu e-mail adresu javno online.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu za sljedeće svrhe:
Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...