Peticija za sigurnost: Zajedno protiv porodičnog nasilja u Gradačcu

Vođeni činjenicom da je jedno od krivičnih djela počinjenih 11.08.2023. godine i najteži oblik rodno zasnovanog nasilja usljed kojeg je život izgubila naša Nizama Hećimović, građanstvo je odlučilo da iskaže svoj bunt nizom protestnih okupljanja i ukaže na alarmantan problem porodičnog nasilja u Gradačcu. Ta odlučnost građanstva izrodila je Peticiju koja sadrži sljedeće zahtjeve:
1. USPOSTAVITI SIGURNU KUĆU U GRADAČCU
2. USPOSTAVITI POSEBAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA PODRŠKU ŽRTVAMA PORODIČNOG NASILJA KOJA ĆE PRUŽATI ZDRAVSTVENU, PSIHOLOŠKU I PRAVNU POMOĆ
(Napomena: primarna obaveza ovog odjela/službe ili centra jeste pružanje pravne pomoći; zdravstvena i psihološka pomoć vrši se u vidu konsultacija i upućivanja u postojeće zdravstvene ustanove koje MORAJU unaprijediti svoje usluge)
3. USPOSTAVITI SAMOSTALAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA RAD SA DJECOM I MLADIMA U RIZIKU, PREVENTIVNO-TERAPIJSKI SA STRUČNIM NADZOROM
4. USPOSTAVITI BESPLATAN SOS BROJ ZA POMOĆ KOJA ĆE BITI DOSTUPNA 24 SATA ZA PODRUČJE GRADA GRADAČAC
5. UVESTI NASTAVNI MATERIJAL O JEDNAKOSTI ŽENA I MUŠKARACA NA SVIM NIVOIMA OBRAZOVANJA
(Napomena: potrebno je angažovati stručnjakinje i stručnjake iz oblasti rodne ravnopravnosti koji će nastavnom kadru pomoći u podučavanju djece o ovoj materiji)
6. ULOŽITI,OJAČATI I OPREMITI POLICIJSKE SNAGE LJUDSTVOM, OPREMOM I STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM
(Napomena: potrebno je podučiti sve policajce i policajke o rodnom senzibilitetu i adekvatnom pristupu žrtvi porodičnog nasilja u svrhu sprječavanja dodatne traumatizacije)
7. FORMIRATI I OBUČITI POSEBAN ODJEL U POLICIJSKOJ UPRAVI KOJI ĆE PRIMATI I OBRAĐIVATI POZIVE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA
(Napomena: potreban je tim ljudi stručno osposobljen za rad sa žrtvama porodičnog nasilja koji će raditi i sa psihologom, te pripremiti sav dokazni materijal u svrhu procesuiranja i kažnjavanja nasilnika)
8. USPOSTAVITI SAMOSTALAN ODJEL/SLUŽBU/CENTAR ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNE I PSIHOLOŠKE POMOĆI GRAĐANKAMA I GRAĐANIMA U STVARANJU ZDRAVIJIH MEĐULJUDSKIH ODNOSA U SVRHU SPRJEČAVANJA ESKALACIJE NASILJA


Neformalna grupa građanki i građana    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite ovu peticiju

By signing, I authorize Neformalna grupa građanki i građana to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plaćena reklama

Ovu reklamu će vidjeti 3000 ljudi.

Saznajte više...